Nr 5 • 2008

PESSOA
negationens triumf


    Não tenho ambições nem desejos,
    Ser poeta não é a minha ambição,
    É apenas a minha maneira de estar só

    Jag har inga ambitioner och inga önskningar
    Att vara en poet är inte min ambition
    Det är mitt sätt att vara ensam
                            Ricardo Reis

Då var det 1928 och den beryktade drogen Coca- Cola – under artistnamnet Coke – skulle introduceras i Portugal. Vid det laget var Fernando António Nogueira Pessoa ett väl etablerat namn i Lissabons innekretsar och tillfrågades, om han ville skriva en slogan. Han hade redan, så där 1915, figurerat i kretsen kring det avantgardistiska projektet Orpheu – Lissabons ”Ultra” eller ”Quosego”.

Pessoa kläckte en formulering, som blivit bevingad i Portugal, inte minst för att den förkastades. Dessutom tycktes formuleringen bekräfta dryckens allmänna giftighet:

Primeiro estranha-se, depois entranha-se.

Den svängiga vitsen är svår att översätta, men kan ju stå som motto över hela Pessoas litterära universum: ”först verkar det främmande, sedan har du det inom dig”.

Men det bör nog påpekas att det var andra drycker, som lockade honom mera, inte minst den kongeniala absinten.

Fernando Pessoa föddes 1888 i Lissabon, men växte upp i Durban hos sin styvfader och återvände först vid sjutton års ålder till Portugal. I Sydafrika hade han fått kontakt med brittisk kultur och skrev också dikter på engelska. Tillbaka i Lissabon utvecklades han snabbt till en trägen gäst på stadens underbart överlastade jugendkaféer, inte minst det legendariska A Brasileira – där han numera sitter som turistattraktion i brons och ser passanterna komma och gå, inte långt från sin stående landsman och nationalskald Luís Vaz de Camões. En lika senkommen som välskräddad paradox. Pessoas stambord finns fortfarande kvar, liksom kaféets förföriska design: en camera obscura, perforerad av skimrande flaskor och glas, blänkande espresso-maskiner för bica, galão och det rökiga återskenet från gatans beskäftiga iver: Rua Garrett 120.

Och så de små gula och röda spårvagnarna, med sin vindlande last av gäster från den bedrägliga verkligheten… De Sju Kullarnas Stad, Tejo och Atlanten.

Det var en brokig miljö och kanske speglade den också Pessoas splittrade ego: han tolkade tidigt så krävande identiteter som Homeros, Dante, Shakespeare eller Miltons Paradise Lost, men utvecklade också ett alldeles eget kotteri av litterära personas. För att förstå åtminstone ett minimum av Livro do Desassossego – eller Orons bok – måste vi också veta en del om Fernando Pessoa och hans säregna psykologiska och litterära status.

Han skriver redan 1910, att han är kapabel till allt, men samtidigt rädd att förlora förståndet: ”jag är subtil som Shakespeare och komplett som Milton, de kan inte lära mig mera. Mitt intellekt har nått flexibilitet och empati nog för alla tänkbara känslor och jag kan anta vilken identitet jag vill”.

Men så inträffar något märkligt. /…/

Thomas Henrikson
 

Nya Argus hemsida