Nya Argus 3/2017

NYA ARGUS

Nr 3 • 2017


Publicerad på nätet 4.5.2017KOMMENTARER: TRYGVE SÖDERLING

Smartaste populist-tipsen!

Finn din inre populist i femton enkla steg! De flesta makthavare och partier använder några av följande retoriska drag; konsten är att renodla dem! Lär av vår tids mästarpopulister! De har gjort oss tjänsten att blotta tekniken! Rentav övertydligt! (De skulle vara oerhört roliga parodier på sig själva om de inte hade makt!)

1. Tala BARNSPRÅK!

2. Tala enbart till dina KÄRNVÄLJARE, oberoende av publik! Journalisterna kommer du aldrig att övertyga! Men det är direktsänt, så prata som du skriver på Twitter!

3. UPPREPA, upprepa, upprepa!

4. Personifiera! Säg ”JAG” (I will build …).

5. Använd HYPERBOLER! (I will be the greatest job president God ever created!)

6. Tyngdpunkt på PATOS: vädja till känslorna (all those beautiful babies!). Låt aldrig logos – sanning, konsekvens och koherens – stå i vägen för dina utspel (Hillary gave away 20% of our uranium to the Russians!).

7. Peka ut FIENDER! Skyll problemen på media, minoriteter, muslimer, mexikaner, miljörörelsen, kvinnor, omvärlden, EU, det ”nazistiska” Tyskland och den förra regimen (I inherited a mess!).

8. TRAKASSERA! Avbryt! Häckla! (Put her in jail!)

9. INSINUERA! Strö ut förvirrande, dunkla antydningar (There’s something really bad going on!) (Den verkliga effekten av Trumps försök till inreseförbud är att det låter förstå att alla muslimer är terrorister.)

10. Var OFÖRUTSÄGBAR! Variera rollen enligt mönstret ”good cop – bad cop”! Verka i¬bland även försonlig men bekymrad landsfader (om New York Times: There’s so much ¬hatred. So much!).

11. Hänvisa ständigt till ”FOLKET” som om det var en enda, odelbar helhet! I synnerhet om du stöds av bara en minoritet av folket!

12. Angrip (på ett verbalt plan) ”ELITEN”! Mörka att du de facto gynnar den, gynnas av den, själv är en del av den!

13. När kritiker påtalar dina lögner, stjäl deras språk! Kalla faktagranskare för ”LÖGN¬MEDIA”!

14. FLYTTA FOKUS! Om dina ryska kontakter avslöjas, gör snabbt ett sensationellt utspel i annan riktning (”Obama avlyssnade mig!”).

15. Om inget annat hjälper, håll andan och BOMBA.

Öva en kvart om dagen på vart och ett av dessa moment! (Oroa dig inte om det tar emot lite i början!) Vi garanterar snabbt resultat! Många som följt vårt enkla schema har nått helt fantastiska framgångar!

TS