NYA ARGUS 
Hundraandra årgången


Nr 3 • 2009

Teater  

En stiliserad Fröken 
på Svenskan  

Martin Lamms omdöme om Fröken Julie, i Det moderna dramat 1830-1930 (1948), som Strindbergs ”yppersta kvinnogestalt” torde fortfarande stå sig. Resultatet av fjorton intensiva arbetsdagar, bakom vilket tre kvinnogestalter enligt Olof Lagercrantz rör sig, drottning Mathilde Caroline, grevinnan Frankenau och friherrinnan Siri von Essen. Av dessa var den sistnämnda som bekant Strindbergs första hustru och en ständigt återkommande figur i hans författarskap – måhända ingenstans synad med samma skräckblandade besatthet som i Fröken Julie (1888), enligt Lagercrantz i hans Strindbergsbiografi ”byggt med en fasthet som kontrasterar mot det kaos under vilket det föddes”. Och, vill jag tillägga, mot det kaos vilket varje ögonblick präglar dramats maktkamp mellan högt och lågt, nytt och gammalt, man och kvinna, med herrar Darwin och Nietzsche som frätande bottensats.  
Ett drama som Fröken Julie låter sig med fördel tolkas i de mest skiftande termer, från psykologiserande naturalism till mer eller mindre typiserade varianter av expressionism och symbolism. Min föregående upplevelse av stycket, spelat 1997 i Visby på Länsteatern på Gotland, i regi av Örjan Herlitz, var av något genuint hemvävt, en möjligen i överkant följsam tolkning av författarens intentioner. Men utanför teatern blommade Nordens midsommar, och mot den hade alla portar slagits upp.  
Den kväll jag såg Anna-Mari Karvonens iscensättning av Fröken Julie på Svenskans Miniscen, föll ett iskylt vårregn utanför teatern. I upptakten ljöd fågelsång, men denna ansats till midsommarstämning kom snabbt av sig. Realism är inte dagens teaterspråk, allra minst då gamla klassiker sätts upp – det visade också Piotr Cholodzinskis Hedda Gabler, uppfört föregående spelår på samma scen. På sitt sätt första akten i ett nordiskt kvinnodrama, vars andra akt nu utspelades, med Alma Pöysti i titelrollen, sekunderad av Niklas Åkerfelts Jean och Silva Lillranks Kristin. Jeans fästmö fram till katastrofen – och förmodligen också efter denna. Kanske är den förryckta frökens undergång på midsommarnatten strängt taget en angelägenhet som bara rör henne själv? En dekadent aristokratis sista dödsryckning.  
Den aristokratiska dimensionen är dock nedtonad, grevens kök med sina blänkande kopparkastruller är ombyggt till likkistlager. Eller hur bör de avlånga lådorna förstås? Diverse föremål lyfts upp ur några av dem, grevens stövlar (dessvärre av plebejiskt gummi), vinglas, ölbuteljer. Hanna Käyhkös originella scenbild innehåller därutöver i fonden en port, som under spelets gång aldrig öppnas. Sartres Lyckta dörrar med ädlare ornamentik? Som ironiserande kommentarer till författarens anvisningar projiceras ett antal av dessa på vägg och öppnade lock. Också Niklas Åkerfelts övertydliga diktion av ett i dag ålderdomligt språk hade en hånfull klang. Mot hans retorik ljöd damstämmorna med större naturlighet.  
Alma Pöysti bjöd på en ljus och ren apparition, både i elegant grevinnestass och – som markering av frökens platta fall – i vad som kunde ha varit hennes privata underställ. Med all sin charm lyckades hon dock inte helt gestalta ett komplexknippe i vars panna någon tryckt stämpeln Aspergers syndrom, delvis väl på grund av Niklas Åkerfelts överlägset starka utspel, raljant, arrogant, aggressivt, sällan ömt. Sällan ödmjukt och underlägsenhetsmedvetet; men så fick publiken mycket riktigt förgäves vänta på den skarpa klangen från grevens klocka.  
Något klassdrama från en tid som flytt är inte Fröken Julie på Mini, snarare en sentida relationstragedi med hård stilisering och – som i Hedda Gabler – ett ryckigt, närmast kalejdoskopiskt förlopp. Fram till det ambivalenta slutet, enligt givna anvisningar hur som helst med nödig inlevelse gestaltat av en trio talangfulla aktörer. Utan personlig skuld till de brister i överensstämmelse mellan text och tolkning som någon gång skorrade i ögat.
Nalle Valtiala  


Nya Argus 3 / 2009    •    Arkiv och register    •    Hemsida