Aktuellt: Vårens kulturdebatter – en länksamlingVisdomen pryder Greklands euroslant. Bilden av Minervas uggla härstammar från ett atenskt silvermynt, värt fyra drakmer, som präglades under 400-talet, från och med 510 f.Kr.


Redaktör för detta nummer: Martina Reuter
Hundraandra årgången
Nummer 3 / 2009

Kommentarer:
Niklas Bruun
Universitetsstyrning och bonusprogram
Martina Reuter
Universitetsrevolt

Ilkka Niiniluoto: Universitetsreformen siktar mot framtiden
 
Pekka Sulkunen:
Vändpunkter inom forsknings- och högskoleförvaltningen

Susanna Fellman:
Universitetslagen och den nationella innovationsstrategin

Thomas Wallgren:
Autonomi eller systemkolonisation?

Kristian Donner:
Det frågtes blott, det gavs ej svar

Clas Zilliacus: Futuristisk föda

Tom Söderman:
Då rektor Therman åkte på pappas cykel till Krigsansvarighetsdomstolen

Debatt: Michel Grünstein, Trygve Söderling

Teater:
Nalle Valtiala:
En stilliserad Fröken på Svenskan  


demo


Porthanias tak 19.2.2009. Studenterna Pijatta Heinonen och Ilari Aula inleder den första
demonstrationen mot förslaget till ny universitetslag. Foto: Asmo SaarikoskiI numret medverkar: 


Trygve Söderling, huvudredaktör för Nya Argus, Helsingfors
Niklas Bruun, professor vid Helsingfors universitet och Svenska handelshögskolan, Helsingfors 
Kristian Donner, professor i zoologi, Helsingfors
Susanna Fellman, docent i ekonomisk och social historia, Helsingfors
Michel Grünstein, ekon.mag., frilansjournalist, Helsingfors 
Ilkka Niiniluoto, kansler vid Helsingfors universitet, Helsingfors
Martina Reuter, akademiforskare, Helsingfors
Pekka Sulkunen, professor i sociologi, Helsingfors
Tom Söderman, ambassadör, Helsingfors 
Thomas Wallgren, docent och prefekt för filosofiska institutionen, Helsingfors
Nalle Valtiala, modersmålslärare, författare, Grankulla
Clas Zilliacus, professor emeritus, Åbo 

Hösten 2008 föreslog Tom Sandlund att Nya Argus skulle göra ett temanummer om universitetet.
Det här numret tar avstamp i debatten om förslaget till en ny universitetslag. 


Huvudredaktör: Trygve Söderling • Redaktionssekreterare: Barbro Enckell-Grimm
Redaktion:
Niklas Bruun, Kristian Donner, Susanna Fellman, Nils Erik Forsgård, Barbro Holmberg, 
Martina Reuter, Tom Sandlund, Folke Stenman, Charlotte Sundström, Ingmar Svedberg, Tom Söderman, 
Clas Zilliacus, Tom Östling

Prenumerera     •     Arkiv och register     •     Hemsida