debatt sedan december 1907

Finlandssvensk kultur- och mediadebatt våren 2009 –
en länksamling
• Tuva Korsström: ”Kultursidan – en plats för tanken?” (Hufvudstadsbladet 1.3.2009)
• Merete Mazzarellas blogg, mars 2009 (Söderströms)
• Tim Johansson: ”Åsiktertill salu”
(Hbl:s nätupplaga 10.3)
• Merete Mazzarella: ”Horan svarar”
(bloggen, 11.3)
• Lars Hertzberg: ”Dr Pangloss & HBL”
(blogg, 11.3)
• Barbro Teirs kommentar till Tim J.
(Söderströms)

• Nora Hämäläinen: ”Massflyktfrån Hbl?”
(ledare, Ny Tid 12.3)
• Trygve Söderling: ”Krisenpå Hufvudstadsbladet”
(Nya Argus 2/1009)
• Tuva Korsström: ”Mitt andra testamente”
(Nya Argus 2/2009)
• Merete Mazzarella: ”’Vi skriker i madrasserade rum’” (16.3) + ”jodå” (17.3.) (bloggen)
• Trygve Söderling: ”Repressiv legitimering”
(Ny Tid 19.3)
• Merete Mazzarella: ”Marit” (25.3) + Kaffe med Olkinuora (27.3)
(bloggen)
• Torbjörn Kevin: ”Kulturdebattens debattkultur”
(ledare, Åbo Underrättelser 28.3) (död länk)
• Kenneth Myntti: ”Den atomiserade debatten”
(ledare, Vasabladet 31.3)

Två reportage och en kommentar till seminariet ”Kultur utan kritik?i  Helsingfors 31.3.2009:

• Philip Teir: ”Het debatt kring kulturen”
(Hbl 31.3/1.4)
• Henrik Stenbäck: ”Kulturbevakning mobbas ihjäl”
(Vasabladet 1.4)
• Susanna Sucksdorffs kommentar (Söderströms)

• Nora Hämäläinens Pixel-blogg (FST:s kulturprogram, 1–24.4) (död länk)
• Annika Tudeer: ”Hbl:s ledning satsar fatalt fel” (Ny Tid 2.4)
kommentar: Sebastian Bergholm, ”Plumpt om pop” (Ny Tid 23.4)
• Jessica Parland-von Essen: ”Vad är det som händer?” (blogg 11.4)

• Hannu Olkinuora: ”En tidning är kultur”
(ledare, Hbl 19.4)

• Fredrik Hertzberg: ”Kulturelitenhar funnit nya former” (krönika, Svenska Dagbladet 25.4.)

• Trygve Söderling: ”Debattens vår”
(Nya Argus 4/2009)
• Richard Brander: ”Mitt Hbl-bokslut”
(Nya Argus 4/2009)
• Philip Teir: ”Lite mera kulturdebatt” (Hbl:s kulturblogg 9.6) + ”Alltid skymning i kulturlandet” (Hbl 11.6) )
Bakgrund:

GunillaHemming:
”Vi kommer aldrig till marknaden i Mora, gummor!” (Nya Argus 2/2009)

Caterina Stenius:
”Public Service och kulturuppdraget”
(Ny Tid 19.3),
kommentar: Sven-Erik Klinkmann: ”Enkultur med många horisonter” (Ny Tid 23.4)
svar: Caterina Stenius:
”Inskränktualism” (Ny Tid)

Caterina Stenius:
”Kulturlivets ekonomi”
(Ny Tid)


Specialeffekter:
Hbl-debatten som videoklipp
(Bombay TV)Nya Argus hemsida

Länkar kollade 27.2.2012