NYA ARGUS 
Hundraandra årgången


Nr 3 • 2009

Debatt  

Om Söderlings mellanösternmetaforer 

Läste Nya Argus’ huvudredaktörs Trygve Söderlings ledare ”Mellanösternmetaforer” i årets första nummer. För en som förhåller sig positivt till staten Israels existens är det svårt, om inte omöjligt, att polemisera mot påståendena i Söderlings text. 

Artikelns premisser framgår tydligt av satsen: ”Israel ockuperar de facto hela Palestina – Gaza och Västbanken är bara interna behållare för en etniskt utrensad, oönskad problembefolkning.” Betyder inte detta ställningstagande, att Nya Argus’ huvudredaktör (i likhet med Hamas) ifrågasätter Israels rätt att existera som judisk stat? I samma anda likställer Söderling Israels förhållningssätt gentemot palestinierna med nazisternas förhållningssätt mot judarna. 

Med sådana utgångspunkter, och ”metaforer”, upphör möjligheten till en meningsfull diskussion. 

Michel Grünstein 


Artikeln gav exempel på tankefigurer, många sinsemellan motstridiga.

Textstället Michel Grünstein citerar visar att den slutsats han drar är en övertolkning. Att konstatera ockupationen och den etniska rensningen av Palestina är däremot knappast kontroversiellt. 

Trygve Söderling


Nya Argus 3 / 2009    •    Arkiv och register    •    Hemsida