Nya Argus 3 / 2011

Tempelbesökare köper sparvar av pojken på pärmbilden och släpper dem fria. En verksamhet som kanske kan jämföras med de insekt- och djursamlare Ika Österblad skriver om i sin essä i detta nummer. Att ta djur som pantfångar, eller att döda dem för forskning, ära, estetik? En befriad fågel är hur som helst en vacker syn, särskilt i Phnom Penh 2009.
Hundrafjärde årgången
Nummer 3 / 2011

Kommentarer / Trygve Söderling: Demokrati eller olja?

Mikael Böök: Om WikiLeaks, Wikipedia och bibliotekens framtid (1)
 
Ika Österblad:
Driften att döda det man älskar

Carita Backström: Palmvin, olja och minor – linjer i nigeriansk litteratur

Vesa Oittinen: Nietzsche och postmodernismen

Thomas Ek: Jarl Hemmer som översättare


Panoptik: •  Robin Valtiala: En elefant till roman, som skuttar  •  Trygve Söderling: Film är bäst i radion  •  Merete Mazzarella: Skvaller och skönlitteratur  •  Nalle Valtiala: Snikenhetens djävlar exorciseras på våra scener

Huvudredaktör: Trygve Söderling • Redaktionssekreterare: Yasmin Nyqvist
Redaktion:
 Niklas Bruun, Kristian Donner, Susanna Fellman, Barbro Holmberg, Jessica Parland-von Essen, Martina Reuter, Tom Sandlund, Charlotte Sundström, Ingmar Svedberg, Tom Söderman, Clas Zilliacus, Tom Östling
Ombud i Sverige: Thomas Henrikson, Dyviksrundan 39, pl. 22, S-184-97 Ljusterö

Prenumerera     •     E-post    •    Arkiv och register     •     Nya Argus hemsida