Nya Argus 9/2012

NYA ARGUS

Nr 9 • 2012


Publicerad
på nätet
11.9.2012KOMMENTARER: TRYGVE SÖDERLING

Syskonländer vid vatten

I två länder i världen – och inga andra – åtnjuter svenskan status av nationalspråk. Vi talar och skriver svenska på bägge sidor om det vatten som skiljer oss åt, fast litet mera till väns­ter på kartan. Med modell från Finska viken i söder borde vi kanske döpa om Bottenviken till Svenska viken.

Intersektionalitetstänkandet, populärt i dagens genusforskning, kan tillämpas också på språklig och nationell tillhörighet. I intersektionen mellan språket svenska och nationen Finland uppträder finlandssvenskarna, relativt okända i det andra svenskspråkiga landet, men rätt nöjda ändå. Nya Argus, som sedan 1907 utkommer i Helsingfors, är en av det sextiotal tidskrifter och tidningar som tänker och skriver på svenska och betalar sina räkningar i euro.

Med läsare i bägge länderna är det naturligt att vi då och då granskar resultaten av det experiment som inleddes 1809 och som har resulterat i diverse skillnader mellan likheter – skilda allianser, krig, pengar och sätt att torka disken, för att nämna några.

Susanna Fellman klarlägger på de följande sidorna Sverige-Finland-dimensionen av den hög­aktu­ella diskussionen ”euro eller nationell valuta?”. Fritjof Sahlström kan som både förälder och expert rapportera om växande, ställvis förvånande skillnader i skolpolitik och -debatt våra länder emellan, medan Bengt Lindroth registrerar korrelerande iakttagelser om debattklimatet i stort. En intersektion i intersektionen utgör Åland, som granskas av Fredrik Sonck.

Migrationsaspekter, denna gång österut, ger en antologi som anmäls av Erik Hallstensson, samt en personlig betraktelse av John Swedenmark om att sommarjobba i det finlandssvenska språket.

En annan reseriktning är söderut. Nordiska konstnärer och författare sökte sig under 1800-talet gärna till Frankrike, den europeiska kulturens epicentrum. Stefan Nygård och Christian Sundgren betraktar ur skilda perspektiv detta samspel mellan fransk kultur och ”nordiskt ljus”. I Paris och måleriska byar hämtades motiv, tekniker, men också ideologier. Spåren är starka i nordisk bildkonst och många av de viktiga namnen är kvinnor.

Nordisk litteratur av idag har få så gemensamma superstars som den tidens Brandes, Ibsen, Strindberg, Key – en Knausgårds genombrott över gränserna är idag exceptionellt. Men syskonländernas litteratur av idag uppvisar ändå intressanta paralleller, numera kanske ovetande om varandra. Åsa Stenwall-Albjerg, en av få essäister med ett pan-nordiskt perspektiv bortom deckarboomen, ger i detta nummer en personlig läshistoria som bakgrund till dagens halvhemliga trend av ”folkhemssurrealism”.

Nordiskt ljus, nordisk melankoli – klichéer värda att granska. Den ”svenska modellen” är knappast så unik som vi tror, men viktiga sociala lösningar har tidiga rötter här. Med Fritjof Sahlströms rapport i minnet kan man fråga sig om inte den finländska skolan just nu lyckas vara mera jämlik, rättvis – mera ”svensk” – än den i Sverige.

11.9.2012

Publicerad på nätet 11.9.2012
Prenumerera    •    E-post    •    Arkiv   •    Nya Argus hemsida