Nya Argus 9 / 2012

Foto: Helen Korpak
Mera bilder på helenkorpak.com,
600x450.blogspot.fi och flickr.com

Redaktör för detta nummer: Martina Reuter
Hundrafemte årgången
Nummer 9 / 2012

Presslagt 11 september


Tema: Finland, Sverige, Norden


Kommentarer / Trygve Söderling: Syskonländer vid vatten / Susanna Fellman:  Eurokrisen i den svenska
och finska debatten


Fritjof Sahlström: Svensk skoldebatt om symptom istället för orsaker

Stefan Nygård: Det moderna genombrottets Norden

Christian Sundgren: Utan konst inget Norden – konstnärskolonier i Frankrike på 1880-talet

Åsa Stenwall-Albjerg: Eldsjälar, platser, samtal. En resa genom nordisk prosa

Bengt Lindroth: Norden som EU:s nödutgång

Fredrik Sonck: Åland, svenskan och Sverige – några noteringar om ett gränsland


Panoptik / John Swedenmark: Högtryck Erik Hallstensson: Enkel biljett?


Huvudredaktör: Trygve Söderling • Redaktionssekreterare: Yasmin Nyqvist
Redaktion:
 Niklas Bruun, Kristian Donner, Susanna Fellman, Barbro Holmberg, Jessica Parland-von Essen, Martina Reuter, Tom Sandlund, Charlotte Sundström, Ingmar Svedberg, Tom Söderman, Clas Zilliacus, Tom Östling
Ombud i Sverige: Thomas Henrikson

Prenumerera     •     E-post     •     Arkiv och register     •     Nya Argus hemsida