Nya Argus 8-9/2013

”Filmens klimax nås vid dess imponerande actionscener, där de befriade apornas primitiva, djuriska urkraft går lös över en modern storstad. Säkert utgör en del av tjusningen med hela konceptet bakom Apornas planet till en stor del just av detta: att få ta del i de undertrycktas, de nedsattas frigörelse och uppror mot överheten” skriver Henry Pihlström i sin essä om Apornas planet-filmerna som raspolitisk allegori. Pärmbilden är från den i citatet nämda nyfilmatiseringen Apornas planet: r(E)volution, 2011.
Hundrasjätte årgången
Nummer 8–9 / 2013

Presslagt 25 augusti

Kommentarer / Trygve Söderling: Obekväma sanningar: världen efter Snowden

Henry Pihlström: ”Förbannade, smutsiga apor” – Apornas planet som raspolitisk allegori (pdf)

Petter Lindblad Ehnborg: Minnesteckning över glömskan

Johanna Grönqvist: Varför lider finnen? Om offermyter och finländsk identitet

Erik Stenmark: Ett rum med utsikt – några eftertankar

Gunilla Hemming: Hörspelsutdrag: Barnens korståg

Tomi Riitamaa: La retour? Fransk prosa i svensk tappning under senare år


Panoptik / Jonas Ahlskog: Avgörande möten och skilsmässor ◆  Ulf Modin: Marcuse i vår tid 
 Stig-Olof Londen: Savolaxisk mal du siècle – Salméns veklagan


Nya Argus på bokmässan i Helsingfors


Huvudredaktör: Trygve Söderling • Redaktionssekreterare: Yasmin Nyqvist
Redaktion:
 Niklas Bruun, Kristian Donner, Susanna Fellman, Barbro Holmberg, Jessica Parland-von Essen, Martina Reuter, Anna Rotkirch, Tom Sandlund, Charlotte Sundström, Ingmar Svedberg, Clas Zilliacus, Tom Östling
Ombud i Sverige: Thomas Henrikson

Prenumerera     •     E-post •    Arkivoch register     •     Nya Argus hemsida