Nya Argus 6/2014

Bilden: Jerker A. Eriksson, cineast, intervjuas i numret av
Michel Ekman. Foto: Helen Korpak
Hundrasjunde årgången
Nummer 6 / 2014

Presslagt 21 maj

Kommentarer / Trygve Söderling:
Varma och kalla kranen. Dragkamp om Ukraina (2)

Claes Andersson: Vådan av att vara finlandssvensk författare

Josefin Holmström: Keats medicin

Michel Ekman hos Jerker A. Eriksson: Orden bara trillade ur mun på en – man tyckte varje film var ett mästerverk!

Per Klingberg:
I sinnenas rike – om Jan Švankmajers filmer


Panoptik / Nalle Valtiala: En kortbyxgrabb när Munksnäs var ungt

Debatt / Gun Winter: Gör din tanke fri

Elvi Sinervo / Lars Huldén:
… då minns jag


Huvudredaktör: Trygve Söderling • Redaktionssekreterare: Yasmin Nyqvist
Redaktion:
 Niklas Bruun, Kristian Donner, Susanna Fellman, Barbro Holmberg, Jessica Parland-von Essen, Martina Reuter, Anna Rotkirch, Tom Sandlund, Charlotte Sundström, Ingmar Svedberg, Clas Zilliacus, Tom Östling
Ombud i Sverige: Thomas Henrikson

Prenumerera     •     E-post •    Arkiv och register     •     Nya Argus hemsida