Nya Argus 9-10/2014
Laila läser. Målning av Harry Henriksson, c. 1970
Hundrasjunde årgången
Nummer 9-10 / 2014

Presslagt 5 september

Kommentarer / Trygve Söderling:
De flyttar gränserna. Donbass, Gaza, Kalifatet

Bo Pettersson: Gnistan till första världskriget ◆  Matti Klinge: Den fattige grenadören och dansösen ◆  Hanna Lahdenperä. Yasmin Nyqvist, Trygve Söderling: Prosaöversikt 2013 ◆  Tomas Mikael Bäck: Fyra dikter ◆  Ola Stensson: Statens roll i det ottomanska samhället ◆  Johan Stén: Den paradoxala sannolikheten


Panoptik / Arne Toftegaard Pedersen: Den som allt för okunnig beger sig ut i världen… Helena Westermarck och kampen mot trafficking ◆ Robin Valtiala: Vykort med hemliga djup
Debatt / Gunnar Högnäs: Intressant, inte sant! Kommentar till Per-Erik Lönnfors / DiktionRalf Friberg: När filmerna skulle fraktas på paketcykel ◆  Anders Björnsson: Fegt eller heroiskt?
Panoptik / Jan Myrdal: Om världarnas mångfald ◆ Kristian Donner: Genesis-genetik


Nya Argus på bokmässan i Helsingfors


Huvudredaktör: Trygve Söderling • Redaktionssekreterare: Yasmin Nyqvist
Redaktion:
 Niklas Bruun, Kristian Donner, Susanna Fellman, Barbro Holmberg, Jessica Parland-von Essen, Martina Reuter, Anna Rotkirch, Tom Sandlund, Charlotte Sundström, Ingmar Svedberg, Clas Zilliacus, Tom Östling
Ombud i Sverige: Thomas Henrikson

Prenumerera     •     E-post •    Arkivoch register     •     Nya Argus hemsida