Nya Argus 12/2014
Henri Matisse: Souvenir d’Océanie, 1952–53
Hundraåttonde årgången
Nummer 1 / 2015

Presslagt 28 januari

Kommentarer /
Trygve Söderling: Avrättning av en clown

Holger Thesleff: Att provocera fram ett sökande ◆ Jan-Ivar Lindén: Tolkningens historiska dimensionJoakim Lilljegren: Euskadi-bulletinen: svensk solidaritet med den baskiska självständighetsrörelsen under 1970-talet ◆ Kristin Olsoni: Vid foten av Canigó ◆ Arne Toftegaard Pedersen: Kalla kriget, Kennedy och vi ◆ Anders Björnsson: Dekadensens konversatörer – om Theodor Fontanes sista roman


Panoptik / Clas Zilliacus: Cortázar, Bioy Casares och vi ◆ Nalle Valtiala: Gammal litteratur blir som ny ◆ Ivo Holmqvist: Winston S. Churchill gör en tavla ◆ Sara Ehnholm Hielm: Hymn till färg – Matisse på MOMA


Huvudredaktör: Trygve Söderling • Redaktionssekreterare: Yasmin Nyqvist
Redaktion:
 Niklas Bruun, Kristian Donner, Susanna Fellman, Barbro Holmberg, Jessica Parland-von Essen, Martina Reuter, Anna Rotkirch, Tom Sandlund, Charlotte Sundström, Ingmar Svedberg, Clas Zilliacus, Tom Östling
Ombud i Sverige: Thomas Henrikson

Prenumerera     •     E-post •    Arkivoch register     •     Nya Argus hemsida