Nya Argus 5-6/2015
”Romeo och Julia” ur Katastrofer och strofer om slummer och stoj (2003). © Stella Parland (text) och Linda Bondestam (bild).
Hundraåttonde årgången
Nummer 5–6 / 2015

Presslagt 20 maj

Kommentarer /
Trygve Söderling: Mare nostrum

Poesi / Claes Andersson: Fosterländska dikter (I–V)

Stella Parland: Språk som sprakar och smakar – om att skriva för spirande sinnen


Ur arkiven / Pjotr Kropotkin: Inbördes hjälp och progressiv utveckling (1904) ◆ Kommentar / Kristian Donner: Solitaritet eller solidaritet? ◆ Ola Stensson: Pjotr Kropotkins memoarer


Anna Lena Bengelsdorff: Om robotar

Antony Fredriksson: Vad betyder det att ”bara” ha roligt? Anna Odell, Michail Bachtin och festen


Debatt / Jan-Ivar Lindén: Om att förstå given tillhörighet och fastställa förutsägbara förlopp
Panoptik / Stig-Olof Londen: Teleologins återkomst ◆  Simon O. Pettersson: Goethe på nytt ◆ Roger Holmström: Aforistik – ett mödosamt mosaikarbete ◆ Camilla Thelestam: Vad hade hänt om det gått annorlunda? Life after life av Kate Atkinson ◆  Ivo Holmqvist: Skatologi ◆ Jonas Franzon: Något om Lundströms Bokradio i Sveriges radio P1 ◆  Teater / Tom Östling: Satir och serenitet ◆Poesi / Per Klingberg: Limbo