Nya Argus 11-12/2015

Jean Louis Théodore Géricault: Le Radeau de La Méduse, 1818–19
Hundraåttonde årgången
Nummer 11-12 / 2015

Presslagt 15 december

Kommentarer / Trygve Söderling: Hösten 2015 vände det + Korta formulär

Peter Hallberg: Flyktingkonferensen i Évian 1938. En kort studie i hyckleri

Jan Myrdal: Den medvetne och döendet

Jussi Kotkavirta: Om det svåra i att tänka på döden

Lars Huldén: Explikationer rörande Ulla Winblads död


Prosa / Roxana Crisólogo / övers. Robin Valtiala: Resan


Debatt / Markus Sandberg: Graffiti, aktivism och jagets avantgarde ◆ Jan-Ivar Lindén: En lång historia


Panoptik / Anna Lena Bengelsdorff: På Medusas flotteJosefin Holmström: Den mångsidiga Edith Södergran ◆ Agneta Rahikainen: Ny bit lagd i stora modernistpusslet ◆ Gunnar Högnäs: Den vite mannens börda, den sköna litteraturen ◆ Claus Elholm Andersen: Högern har knappast läst Houellebecqs roman ◆ Nalle Valtiala: Urds ande svävar över Monologer i dialogMartin Welander: Glimtar ur en borgerlig mardröm ◆ Magnus Strandberg: En trädgård i skymning: Venedigbiennalen 2015


Nya Argus 2015: Artikelregister