Nya Argus 1-2/2016

En man kikar ut ur ett verk av muralmålaren Hitnes i SanBa, en stadsdel i Rom. Foto: Daniel Gahnertz
Hundranionde årgången
Nummer 11-12 / 2016

Presslagt 5 februari

Kommentarer / Trygve Söderling: Vi har ett problem — och det är inte flyktingarna

Ur arkiven / Eirik Hornborg: Fascistiska tendenser [1930]


Joel Haahtela: Fantasia Modiano

Barbro Holmberg: Modianos värld av skuggor

Conny Svensson: En antikens Quisling? Lion Feuchtwangers romantrilogi om Flavius Josefus

Sven-Erik Klinkmann: Eva Dahlgren, autenticiten och ”det äkta självet”

Peter Berglund: Det förflutnas grepp. Om historiens betydelse i Mart Sanders författarskapp


Panoptik / Zinaida Lindén: En filmmakares engagerande novelldebut ◆ Robin Valtiala: Finurlig medel¬ålders baby ◆ Claes Andersson: Joel Haahtela och rekonstruktionen som litterär metod ◆ Elisabeth Morand-Löfving: Att studera vid Sorbonne ◆ Nalle Valtiala: Ett sätt att göra saker på minst 1 000 sätt / Trollkarlen från Oz i nya byxor ◆ NTom Östling: Reality-revy ◆ Daniel Gahnertz och Cia Erander: Konstprojektet SanBa ◆ Bahaulddin Rawi: Problemet är – jag kommer ihåg allt!