Nya Argus 7-8/2017

Bilden anknyter till Martin Kjellmans essä ”Gatsby i kalsonger” i detta nummer. ”I dagens läge är wrestlingen en underhållningsindustri där det inte räcker med att matchsekvenser och vinnare görs upp på förhand; företagen har egna författare som ska se till att matcherna omges av en story, en intrig med karaktärer och handling.”
Hundrationde årgången
Nummer 7-8 / 2017

Presslagt 1 oktober

Kommentarer / Trygve Söderling: 18 augusti, ÅboSnällism och chauvinism


Jarkko Laine: Två dikter i tolkning av Clas Zillacus

Steve Sem-Sandberg: Inför vintersäsongen

Martin Kjellman: Gatsby i kalsonger – fribrottningens populära fantasier

Anders Björnsson: I människsjälens närhet – om Marlen Haushofers novellkonst

Saga Rosenström: Om kriget mellan Gåhiterna och Gåditerna

Rune Forsbeck: Erasmus av Rotterdam – radikal och försiktig humanist

Malin Bergström: Bland gudar, ankor och möss. Kaisa och Christoffer Lekas Time After Time

Marianne Backlén: Manifestens kakofoni i Konsthallen


Panoptik / Thomas Rosenberg: Två generationer av kvinnokraft i motvind ◆ Leo Granberg: Tre fruar med uppdrag i Alaska ◆ Nalle Valtiala: Vägar genom vildmarken ◆ Ola Stensson: Sven Lindhagen – stilist i sportens tjänst ◆ Ivo Holmqvist: Du ska inte tro att du är något – Jante på Nya Zeeland ◆ Rolle Alho: Flyktingpolitiken som solidaritetsfråga ◆ Clas Zilliacus: Tidens tecken: 140?


Nya Argus på bokmässan i Helsingfors