Nya Argus 1/2018

Omslagsbilden anknyter till Kommentaren i detta nummer. Till den ryska östersjöflottans strategiska uppgifter under första världskriget hörde att skydda Petrograd mot tyska anfall över Finland. I enlighet med Rådsrysslands fredsavtal med Tyskland lämnade fartygen på Cawéns målning Helsingfors i början av april 1918. Samtidigt evakuerades ryska soldater och finländska rödgardister från Sveaborg. Några dagar senare intogs Helsingfors av tyska trupper.


Cawéns målning tjänstgör nu för tredje gången som Nya Argus omslagsbild. Denna gång i färg.

Hundraelfte årgången
Nummer 1 / 2018

Presslagt 22 februari

Kommentarer / Trygve Söderling: Bruk av 1918


Michel Ekman: Eukalyptusträdens kilskrift – den finlandssvenska poesin 2017

Ann-Christine Snickars & Sofie Stara: Dela taxi med den finlandssvenska litteraturen. Prosa 2017

Mio Lindman: Från näktergalar till fötter – finlandssvensk essäistik år 2017

Prosa / Fredrik Lång: GAXIT eller: Hur man går ut


Panoptik / Per-Erik Lönnfors: Om ledarskap och läsning

Zinaida Lindén: ”Vi är många, vi är hälften” i rysk tappning

Ola Stensson: 1966 som kulturellt systemskifte

Kristina Rotkirch: Hemma hos Tolstoj – nordbor på Jasnaja Poljana + Krig och fred i nyöversättning


Ivo Holmqvist: Om skallar och skelett

Nalle Valtiala: Sommarlek i ljus och skugga