Nya Argus 10-11/2018

Omslagsbildens fantasiporträtt av Clémence Isaure anknyter till numrets universitetspolitiska tema. Enligt legenden var Isaure beskyddare av ”Consistori del Gay Saber” (Den glada vetenskapens konsistorium), västvärldens äldsta fortfarande verksamma litteraturinstitution, grundad 1323 i Toulouse, även känd som ”Acadèmia dels Jòcs Florals” (”Blomsterlekarnas Akademi”). Målning av Jules Lefebvre (1834–1912).

Friedrich Nietzsche – se Joakim Olssons artikel i detta nummer (s. 272) – publicerade 1882 verket Die fröhliche Wissenschaft, 1887 utvidgat och med undertiteln „la gaya scienza“.

Hundraelfte årgången
Nummer 10-11 / 2018

Presslagt 21 november

Tema: universitetspolitik

Kommentarer / Niklas Bruun & Susanna Fellman: Varthän, universitet?

Jukka Kekkonen: Varför nedmonterades demokratin vid universiteten?

Kristian Donner: Från elfenbenstornet till puben

Jessica Parland-von Essen: Öppen forskning och vetenskap i Finland – från Open Access till Open Science

Mikko Huhtamies: Pressade universitet för tre sekler sedan

Ylva Hasselberg: Akademisk kapitalism och det moderna samhället

Tatjana Brandt: Utanför vetenskapen?

Stefan Nygård: Humaniora, universitet och samhälle – nya och gamla spänningar

Joakim Olsson: Den problematiserade sanningen. Ett nietzscheanskt perspektiv på post-sanningens premisser och potential

Gordana Malešević: Na Hye-soks liv och död, och liv


Panoptik / Barbro Enckell-Grimm: Ett dokument om två konstnärers liv, verk och engagemang

Olav S. Melin: Dubbelbottnad deckare manar till eftertanke

Nalle Valtiala: På Universum spelar dårar dårar / Makt och våld i en ond tid

Debatt / Anders Björnsson: Medborgarsamhället på nytt