Nya Argus 1-2/2023
Omslagsbildens världsägg värptes av en höna av Ilmajoki-stammen, deltagare i det program för bevarande av finska lantraser som koordineras av naturresursinstitutet Luke. Foto: Ika Österblad
Hundrasextonde årgången
Nummer 1-2 / 2023

Presslagt 30 januari

Kommentarer / Trygve Söderling: Asymmetri / Demonisera mera? / Turkifiering


Klaus Törnudd: Krigets vansinne i Europa

Olga Engfelt: Sovjetunionens återkomst i den ryska utbildningsmodellen

Markus Ahlskog: Frankrike 1940: en rätt bortglömd, men viktig episod

Sanja Särman: Tianxia – att tänka en världsgemenskap


Aforismer / Mattias Nyberg: Ett halvt dussin korn

Dikt / Shurouk Hammoud: För att jag känner dig


Per-Erik Lönnfors: Warburtons geopolitiska parabel

Thomas Warburton: Vänskapen med Arbatrake


Sara Pollesello: Barnlitteraturåret 2022

Michel Ekman: ”Stark uppmärksamhet på små förändringar tycker jag är mycket värd”. Ett samtal med Henrika Ringbom

Sven-Erik Klinkmann: Några tankar om Peter Mickwitz existensfilosofi


Dikt / Hans Boij: Tre rader till


Conny Svensson: Augustus och Julianus. Vinnare och förlorare i världshistorien

Kari Tarkiainen: Till huvudlöshetens försvar – ett bidrag till skräckens historia


Dikt / Mikael Henrik Myrtin: Alla spåren leder till Dej


Debatt / Hannele Luhtasela & Ika Österblad: Målet är att göra det queera vardagligt


Panoptik / Barbara Lönnqvist: Stoftförflyttning

Nalle Valtiala: Asmodeus: högt i det blå


Galleri / Ika Österblad: Äggform