NYA ARGUS

2010
hundratredje årgången
artikelregister
>Register för Nya Argus 2011

>Arkivets hemsida

Huvudredaktör: Trygve Söderling
Redaktionssekreterare: Yasmin Nyqvist
Redaktion 2010: Niklas Bruun, Kristian Donner, Susanna Fellman, Nils Erik Forsgård, Barbro Holmberg, Martina Reuter, Tom Sandlund, Folke Stenman
, Charlotte Sundström, Ingmar Svedberg, Tom Söderman, Clas Zilliacus, Tom Östling
Ombud i Sverige: Thomas Henrikson


1) Artiklar och recensioner, enligt skribent

Ahlskog, Jonas: Eliten som social grupp (9–10/2010)

Ara, Agneta: Den första kvinnan på månen (6–7/2010)

Björk, Cecilia: I Szymborskas soffa (6–7/2010)

Björkman, Elin:”Sanningen och andra berättelser” – en bloggbetraktelse (5/2010)

Björksten, Christel: Förstår du mig? –Amélie Nothombs Une forme de vie (9–10/2010)

Bondestam, Sixten: Fru Freud, Anna L. och vi (4/2010)

Brandt, Tatjana: Om Mette, Mårran och psykoanalysens legotrupper (6–7/2010)

Böök, Mikael: Nya och gamla biblioteksvisioner (1–2/2010)

Chodorkovskij, Michail: Bäste Michail Borisovitj! En fängelsebrevväxling (4/2010) (med Ljudmila Ulitskaja)

Ehnholm Hielm, Sara: Leva! Leva! Simone de Beauvoir: Mandarinerna (6–7/2010)

Enckell, Martin: Bloggpoesi – mellan pärmar (5/2010)

Enckell-Grimm, Barbro: Ett teaterbrott – Lars Noréns pjäs 7:3 och morden i Malexander (teater 4/2010)

Eriksson, Bo: Inga benbrott mellan Finland och Sverige

Fellman, Susanna: Krisen – ett och ett halvt år senare (Kommentarer 3/2010)

Granqvist, Raoul J.: Ebbe Linde som översättare (8/2010)

Henrikson, Thomas: W.G. Sebald: Svindel. Känslor. (6–7/2010)

Hertzberg, Fredrik: Minnen av V.V. Järner (11–12/2010)

Holmberg, Barbro: Primo Levi: Är detta en människa? (6–7/2010)

Höckerstedt, Leif: Andra världskriget, Finland och myterna (3/2010)

Joffe, Eleonora: Tatianas syndrom (6–7/2010)

Kahan, Semy: Den israelisk-palestinska konflikten ur ett tidsmässigt och regionalt perspektiv (9–10/2010)

Karlsson, Fred: Bakgrund till språksituationen (11–12/2010)

Korpak, Helen: Nattsvart romantik – Martin Enckells författarskap (5/2010)

Lindén, Zinaida: Vår gemensamma vän Charles Dickens (6–7/2010)

Lodenius, Peter: Israeliska plan över Isfahan (8/2010)

— Masken i myrtenkransen (9–10/2010)

— Sidenvägen och det historiska minnet (11–12/2010)

Londen, Stig-Olof: Lycksalighetens grav (1–2/2010)

Lundgren, Svante: Den israelisk-palestinska konfliktens skugga över Europa (8/2010)

— Svar till Trygve Söderling om Israel (debatt, 9–10/2010)

Lång, Fredrik: Henrik Ibsen och kvinnosakspraktiken – en italiensk episod (6–7/2010)

Molander, David: Stadens hjärta (11–12/2010)

Nielsen, Ulrika: Om inre och yttre gläntor, glipor, gömställen (11–12/2010)

Nyqvist, Yasmin: Att älska en stad – Zena el Khalils Beirut (8/2010)

— Gastkramande Utrensning (teater 11–12/2010)

— Genusteater på rundgång (teater 11–12/2010)

— Musik ur mörkret – Lilla stjärna (9–10/2010)

— Scener från en fyllefest (teater 5/2010)

— Språk och klass hos Leo Ågren (3/2010)

Odrischinsky, Eva: Bassem Eid – en palestinsk dissident (9–10/2010)

Parland-von Essen, Jessica: Bloggar som kulturarv (Kommentarer 5/2010)

—En humanist och hans bibliotek (11–12/2010)

Pihlström, Henry: Denisova – preliminär rapport över vår kusin i Sibirien (5/2010)

— Marxism och darwinism – har de ett samband? (5/2010)

— Oliver, Ilja Ivanovs afrikanska äventyr och frågan om hybrider mellan apor och människor (11–12/2010)

Reuter, Tom: Denisova – preliminär rapport över vår kusin i Sibirien (5/2010)

Rotkirch, Kristina (översättningar): Bäste Michail Borisovitj! En fängelsebrevväxling (4/2010)

— Tatianas syndrom (6–7/2010)

Sandlund, Tom: Från imperiecentrum till oklar framtid (9–10/2010)

Reflektioner kring ett par klassböcker (1–2/2010)

Snickars, Ann-Christine: Finlandssvensk poesi 2009: Stolt som en far! Svenskfinlands viktigaste förnyelsebara resurs är lyriken (1–2/2010)

Starck, Margaretha: En gest i brons – om Hannele Kylänpääs konst, med tips för resenärer i hemlandet (3/2010)

Stén, Johan: Harmoni och symmetri – broar mellan två verkligheter (4/2010)

Sundström Charlotte: Finlandssvensk prosa 2009: Dick lit, chick lit, utsugna kineser och ond bråd död (1–2/2010) (med Tom Östling)

Swedenmark, John: Pindaros revisited (6–7/2010)

Söderling, Trygve: Apropå varumärken (Kommentarer 11–12/2010)

— En välgrundad ”besatthet” (debatt 8/2010)

— Folket P och staten S (Kommentarer 9–10/2010)

— Klassikerbruk (Kommentarer 6–7/2010)

— Lokala frågor (Kommentarer 1–2/2010)

— Ryska riktningar (Kommentarer 4/2010)

— Skrivet med eyeliner – om det ”gotiska” spåret i finlandssvensk prosa (5/2010)

Taivassalo, Hannele Mikaela: Det blödande hjärtat i skogen – V.V. Järner och den poetiska dramatiken (11–12/2010)

Toftegaard Pedersen, Arne: Att koka makaroner åt sina döttrar – Thomas Espedal och drömmen om ett vilt poetiskt liv (3/2010)

Torstila, Pertti: Diplomatins nya utmaningar (3/2010)

Törnudd, Klaus: Nya försök och små förväntningar (Kommentarer 8/2010)

Ulfsson, Birgitta: Olof Lagercrantz: Om konsten att läsa och skriva (6–7/2010)

Ulitskaja, Ljudmila: Bäste Michail Borisovitj! En fängelsebrevväxling (4/2010) (med Michail Chodorkovskij)

Valtiala, Nalle: Fanny och Alexander som omkastat koncept (teater 11–12/2010)

Professor Higgins går miste om konfekten (teater 3/2010)

Valtiala, Robin: En diktstad värd att gräva fram (1–2/2010)

Zenger, Mikko: Dagskryssningar från kolerazonen till det olovliga landet (9–10/2010)

Östling, Tom: Bundna och fria danser (teater 1–2/2010)

— Finlandssvensk prosa 2009: Dick lit, chick lit, utsugna kineser och ond bråd död (1–2/10) (med Charlotte Sundström)

Lipusta revitty tähti (teater 1–2/2010)

— När målfärg torkar (teater 9–10/2010)

— Söner tecknar barndomslandskap (8/2010)

— Ödesåret mellan hakkorset och hammaren och skäran (4/2010)

Österblad, Ika: Insektinsikter (1–2/2010)

2) Skönlitterära bidrag

Nielsen, Ulrika: Agnes (5/2010)

Pindaros: Till Diagoras från Rhodos. Boxning. (6–7/2010)

Ringell, Susanne: Möte i bara mässingen – Georgsgatans simhall (8/2010)

Salminen, Johannes: Venedig och islam (9–10/2010)

Taivassalo, Hannele Mikaela: Åh, kom och se här (9–10/2010)

3) Recenserade böcker

Andersson, Claes 2009: Varje slag mitt hjärta slår: anteckningar från mitt liv. Söderströms (1–2/2010)

Arnstad, Henrik 2009: Skyldig till skuld. En europeisk resa i Nazitysklands skugga. Norstedts (3/2010)

Boucht, Birgitta och Mariella Lindén 2009: Sökord: vänskap, död, rum, brev, böcker, Harriet Clayhills. Schildts (1–2/2010)

Brandt, Christian 2009: Läkarens hund. Kain (1–2/2010)

Bäcksbacka, Mary-Ann 2009: Avsides vitt. Scriptum (1–2/2010)

Claesson, Nils 2009: Blåbärsmaskinen. Ruin förlag (8/2010)

De andra. 2009. Red. Silja Hiidenheimo, Fredrik Lång, Tapani Ritamäki & Anna Rotkirch. Söderströms (1–2/2010)

Donner, Jörn 2009: Bergman: PM. Ekerlid (1–2/2010)

El Khalil, Zena 2010: Beirut jag älskar dig. Ordfront. (8/2010)

Enckell, Martin 2009: Under ett ramsvart hjärta. PQR (1–2/2010)

Enckell, Mikael 2009: Om konsten att älska skriften: essäer. Söderströms (1–2/2010 och 8/2010)

Engdahl, Horace 2009: Ärret efter drömmen. Essäer och artiklar. Bonniers (1–2/2010)

Fagerholm, Monika 2009: Glitterscenen: och flickan hon går i dansen med röda gullband. Söderströms (1–2/2010)

Granholm, Olof 2009: Kråkrisfolket. Skrivor (1–2/2010)

Holmström, Johanna 2009: Camera Obscura: noveller. Söderströms (1–2/2010)

Jansson, Torkel 2009: Rikssprängningen som kom av sig: Finsk-svenska gemenskaper efter 1809. Atlantis (4/2010)

Juslin, Emma 2009: Ensamma tillsammans: roman. Söderströms (1–2/2010)

Kaptenens gyllene senap, 2009. Anonym författare, OPUSLIBERUM (5/2010)

Korkea-aho, Kaj 2009: Se till mig som liten är. Söderströms (1–2/2010)

Laine, Tuija 2010: Carl Fredrik Fredenheim – en nyhumanist och hans klassiska bibliotek. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland nr. 741 (11–12/2010)

Laurén, Anna-Lena 2009: I bergen finns inga herrar: om Kaukasien och dess folk. Söderströms (1–2/2010)

Lindén, Zinaida 2009: Lindanserskan: noveller. Söderströms (1–2/2010)

Lindman-Strafford, Kerstin 2010: Bloody foreigners – bilder från mitt engelska liv. Fram (9–10/2010)

Lindqvist, John Ajvide 2010: Lilla stjärna. Ordfront (9–10/2010)

Lytsy, Anna 2009: Fru Freud och jag – en historia om begär. Normal Förlag (4/2010)

Lång, Fredrik 2009: Dick, Docenten och Jane. Schildts (1–2/2010)

Malmborg, Ingvar von (red.) 2009: Stormvindar – en bok om ödesåret 1809. Årsbok för Riksarkivet och Lantarkiven (4/2010)

Mazzarella, Merete 2008: Ingen saknad, ingen sorg: en dag i Zacharias Topelius liv. Söderströms (1–2/2010)

Meinander, Henrik 2009: Finland 1944: Krig, samhälle, känslolandskap. Söderströms (4/2010)

Nalin, Kira 2009: Bultar som ett bläckfiskhjärta. Söderströms (1–2/2010)

Nothomb, Amélie 2010: Une forme de vie. Albin Michel (9–10/2010)

Nyström, Carita 2009: Sju berättelser från sextiotalet. Skrivor (1–2/2010)

Nyttiga idioter?: unga idealister, Lenin och sjuttiotalet. 2009. Red. Camilla Berggren och Marianne Lydén. Söderströms (1–2/2010)

Obs! Klass. 2009. Red. Charlotte Sundström & Trygve Söderling. Schildts (1–2/2010)

Oksanen, Sofi 2008: Utrensning. Bonniers (11–12/2010)

Parland-von Essen, Jessica 2010: Affärer, allianser, anseende: konsten att tillhöra eliten i Helsingfors 1740–1820. Söderströms (9–10/2010)

Peltomaa, Marianne 2009: Flickan i trappan. Schildts. (1–2/2010)

Pettersson, Torsten 2009: Seendets rike. Söderströms (1–2/2010)

Ringbom, Henrika 2009: Händelser. Ur Nya Pressen 1968–1974. Söderströms (1–2/2010)

Ringell, Susanne 2009: Ryggens nymåne. Prosalyrisk svit. Söderströms (1–2/2010)

Rossi, Oscar 2009: Funny. Det vi vet om Jones är att Brown. Söderströms (1–2/2010)

Sandelin, Carl Fredrik 2009: Variationer och final. Eget förlag (1–2/2010)

Sandelin, Peter 2009: Stenar och ljus. Schildts. (1–2/2010)

Sinervo, Helena 2003: Tykistönkadun päiväperho. WSOY (6–7/2010)

Sundell, Björn 2009: Svart brev från Kina. Schildts (1–2/2010)

Sundqvist, Christel 2009: Flickan i flaskan. Schildts (1–2/2010)

Södergran, Matilda 2009: Deliranten. Schildts (1–2/2010)

Thorström, Janna 2009: Buktalaren. Söderströms (1–2/2010)

Turtschaninoff, Maria 2009: Arra: legender från Lavora. Söderströms (1–2/2010)

Tötterman, Karin 2009: Äta vägens ris. Söderströms (1–2/2010)

Westö, Kjell 2009: Gå inte ensam ut i natten. Söderströms (1–2/2010)

Wik, Inga-Britt 1954. Staden. Schildts (1–2/2010)

Ågren, Gösta 2009: Bottniska nätter. Söderströms (1–2/2010)>Register för Nya Argus 2011  •  >Arkivets hemsida>> ÖGONEN UPP! Nya Argus första sekel (Nya Argus historik, 2011)

Prenumerera    •    E-post    •    Nya Argus hemsida