NYA ARGUS

2011
hundrafjärde årgången
artikelregister
>Register för Nya Argus 2010

>Register för Nya Argus 2012

>Arkivets hemsida

Huvudredaktör: Trygve Söderling
Redaktionssekreterare: Yasmin Nyqvist
Redaktion 2011: Niklas Bruun, Kristian Donner, Susanna Fellman, Nils Erik Forsgård (nr 1–2 och 3), Barbro Holmberg, Martina Reuter, Tom Sandlund, Folke Stenman
(nr 1–2 och 3), Charlotte Sundström, Ingmar Svedberg, Tom Söderman, Clas Zilliacus, Tom Östling
Ombud i Sverige: Thomas Henrikson


1) Artiklar och recensioner, enligt skribent

Backlén, Marianne: Färdas med Phillips (nr 4/2011)

Backström, Carita: Harriet Beecher Stowes Onkel Toms stuga (7–8)

— Palmvin, olja och minor – linjer i nigeriansk litteratur (3)

Bargum, Marianne: Den osynliga mannens börda – Ralph Ellisons Osynlig man (7–8)

Björksten, Christel: Jämlikhet (4)

— Samfundets val: väg till framgång eller kollaps (11–12)

Bondestam, Sixten: Dr Mula (1–2)

— Skovelmästaren (9)

Böök, Mikael: Bibliotekskraft – det ordet gillar jag! Föreställningar om framtidens bibliotek (11–12)

— Om WikiLeaks, Wikipedia och bibliotekens framtid 1–2 (3, 4)

Diktonius, Elmer: Spekulationer i det kinematografiska (1922) (Ur arkiven, 4)

Ek, Thomas: Jarl Hemmer som översättare (3)

Eklund, Rebecka: Moderniteten förkroppsligad. Nya studier i Henry Parland (11–12)

Enckell-Grimm, Barbro: Ivar Arosenius, Katten och Lillan (7–8)

Friman, Anna: Mardrömmen om Marilyn – Joyce Carol ­Oates Blonde (7–8)

Granqvist, Raoul J.: Eliot Elisofon i Sverige 1944: spion, fotojournalist och livsnjutare (11–12)

— Med matkorg och kamera på resa – Eliot Elisofon i krigets Finland 1944 (9)

— På gränsen till ett krig – Eliot Elisofon och LIFE i Finland 1939 (5–6)

— Samuel Ödmann – svensk 1700-talsöversättare (1–2)

Halldenius, Lena: Populism och den retoriska striden om folket (9)

Helander, Vilhelm: Kommentar 2011: Alltid aktuell arkitekturdebatt (10)

Henrikson, Thomas: Offentlighet och uppdrag – några kommentarer (5–6)

— Tre klassiker – Pasternak, Rilke, Tsvetajeva (7–8)

Hertzberg, Fredrik & Nyqvist, Yasmin: Familjealbum, flugtämjare och fyndiga formuleringar – en simtur i 2010 års bokflod (Det finlandssvenska prosaåret 2010) (1–2)

Holmberg, Barbro: Farlig midsommar! (Kommentarer, 7–8)

Hämäläinen, Nora: Internet, idédebatt och historisk medvetenhet (5–6)

Jung, Bertel: Eliel Saarinen och Stor-Helsingfors (1915) (Ur arkiven, 10)

Jungar, Ann-Cathrine: Populistisk demokrati – Sannfinländarnas idé om folkstyrelse (9)

Kervanto-Nevanlinna, Anja: Den moderna stadens lockelser (10)

Klinge, Matti: Helsingfors och finska staten (10)

Larsson, Anders: Klas Klättermus och de andra djuren i Hackebackeskogen (7–8)

Lindberg, Fredrik: Förorternas återkomst (10)

Linder, Hjalmar: Nog med blodbad! (1918) (Ur arkiven, 5–6)

Lönnfors, Per-Erik: En kvinna från Rödbergen (10)

— Morbus Peyronie (Panoptik, 11–12)

Mazzarella, Merete: Skvaller och skönlitteratur (Panoptik, 3)

Nielsen, Ulrika: Göran Dahlberg: Att umgås med spöken (Panoptik, 5–6)

Nyberg, René: Sovejtunionens brutala charm (11–12)

Nyqvist, Yasmin & Hertzberg, Fredrik: Familjealbum, flugtämjare och fyndiga formuleringar – en simtur i 2010 års bokflod (Det finlandssvenska prosaåret 2010) (1–2)

Othman, Sara: En onödigt svår exkursion i värdedjungeln (Panoptik, 11–12)

– Hur fransk livsfilosofi blev finländsk högerpopulism (5–6)

Oittinen, Vesa: Nietzsche och postmodernismen (3)

Parland-von Essen, Jessica: Helsingfors – en stad och dess rum (Kommentarer, 10)

— Helsingfors. Ögonblicksbilder av staden från fyra sekler (Ur arkiven, 10)

— Textens transformering (4)

Pihlström, Henry & Reuter, Tom: Tre istida mänskor (4)

Reuter, Martina: Populismens offentlighet (Kommentarer, 9)

Reuter, Tom & Pihlström, Henry: Tre istida mänskor (4)

Ringell, Susanne: Xavier de Maistres Voyage autour de ma chambre (7–8)

Ritamäki, Tapani: Snabbisen som blev en klassiker – Sten­dhals Rött och svart (7–8)

Ruin, Hans: Tyskland på nära håll (1933) (Ur arkiven, 9)

Salminen, Johannes: Kommentar 2011 till Linder: Nog med blodbad! (5–6)

Silén, Daniela: Fenomenet Sophia Elisabeth Brenner och hennes samtid (Panoptik, 5–6)

Stenius, Yrsa: Ansvar i en ny offentlighet (5–6)

Siltavuori, Emilia: Kärleken till hällarna och den förhistoriska konsten (Panoptik, 4)

Snickars, Ann-Christine: Diktens svängrum. Tretton ingångar till poesin i utgivningen 2010 (Det finlandssvens­ka poesiåret 2010) (1–2)

Sonck, Lars: Huru det bygges i Helsingfors (1909) (Ur arkiven, 10)

Stenius, Caterina: Passion för kanon (Panoptik, 1–2)

Stén, Johan: Hur kan du veta? Om skepticismen som nödvändighet och självändamål (9)

Stenmark, Erik: Berget, korset och Medusahuvudet – tankar kring några symboler (9)

— Den eviga gungbrädan (1–2)

Sundholm, John: Kommentar 2011 till Diktonius: Spekulationer i det kinematografiska) (4)

Sundqvist, Ulf: Vad hände i valet – och hur gick det sen? (5–6)

Sundström, Charlotte: Att erövra det urbana rummet (Panoptik, 1–2)

Sydow, Maria Bielke von: Självbiografi som läkemedel (Panoptik, 5–6)

Swedenmark, John: Förfall (Panoptik, 1–2)

Söderling, Trygve: Demokrati eller olja? (Kommentarer, 3)

— Film är bäst i radion (Panoptik, 3)

— Förlagsmonopol (10)

— Hemligheter – från Hjalmar Linder till Cablegate (5–6)

         — Kommentar 2011 till Ruin: Tyskland på nära håll (9)

— Lokala frågor (2) (Kommentarer, 11–12)

— När fasaderna rasar – Egypten (Kommentarer, 1–2)

— Nyhetens behag (Kommentarer, 4)

— PS: Ett sannare Finland? (Kommentarer, 4)

— 2011 – ett demokratiäventyr (Kommentarer, 11–12)

Thomé, Valter: Strandpromenader i Helsingfors (1909) (Ur arkiven, 10)

Törnudd, Klaus: Folket gör uppror – och vad sedan? (4)

Ulfsson, Birgitta: En pubertet som sammanföll med två krig (7–8)

Valtiala, Nalle: Aurora Karamzin firar karneval på Boulevarden (Panoptik, 10)

— Cabaret är deka-dans för hela slanten (Panoptik, 1–2)

              – Moby Dick – stor epik på åttio minuter (Panoptik, 11–12)

— Performance modell Oblivia – ett medvetande i minnet (Panoptik, 4)

— Snikenhetens djävlar exorciseras på våra scener (Panoptik, 3)

Valtiala, Robin: En elefant till roman, som skuttar (Panoptik, 3)

Warburton, Thomas: En bild från det Rena Landet (7–8)

Zilliacus, Clas: Diktatorsromanen (7–8)

Österblad, Ika: Driften att döda det man älskar (3)

Östling, Tom: Hamsuns år i Helsingfors (10)

— Lång dags färd mot operan (Panoptik, 1–2)

Övrigt:

Register för Nya Argus år 2010 (1–2)

Register för Nya Argus 2011 (11–12)

Till salu: Gamla och nya Argus historia (4)

2) Skönlitterära bidrag

Aspelin, Staffan: Dubbelagenten. Ur sviten Gösta Klopat (7–8)

Lindén, Zinaida: Att hålla sig fast vid regnbågens pelare (11–12)

Numminen, M.A: Juho Niitty möter avantgardet (11–12)

Nyström, Lars: Väntan (11–12)

Valtiala, Nalle: Violinen. Till minnet av Bo Carpelan (7–8)

3) Recenserade böcker

Andersson, Claes 2010: Mörkrets klarhet. Söderströms (1–2)

Attianese, Ann-Helen 2010: Lägg låret bakom örat och le. Schildts (1–2)

Berglund, Berndt 2010: Vind och helium. Ellips (1–2)

Björklund, Jenny 2010: Vad jag gjorde en höst. Schildts (1–2)

Bolaño, Roberto 2010: 2666. Bonniers (3)

Bruun, Staffan 2010: Kappsäck full med pengar. Schildts (1–2)

Byggmästar, Eva-Stina 2010: Vagga liten vagabond. Söderströms (1–2)

Bäck, Tomas Mikael 2010: Fantasi C-dur. Schildts (1–2)

Carpelan, Bo 2010: Gramina. Schildts (1–2)

Dahlberg, Göran 2009: Att umgås med spöken. Ruin (5–6)

Enckell, Agneta 2010: anteckningar [intill ett nordligt in­nanhav]. Söderströms (1–2)

erhållit Europa / vilket härmed erkännes. Henry Parland-studier (red. Clas Zilliacus) 2011. Svenska litteratursällskapet i Finland (11–12)

Hagberg, Mattias 2011: Herredjuret. Atlas (3)

Hammarén, Stefan 2010: S:t Största skarabéerboken. h:ström (1–2)

Hedman, Kaj 2010: Natten är ljusare än vatten. Scriptum (1–2)

Henrikson, Thomas 2010: Hurmio / Passion. Kirjoituksia säveltäjistä ja kirjailijoista. Essäer om kompositörer och författare. Lurra Editions (1–2)

Huldén, Lars 2010: To å ja, vi boåda / Du och jag, vi båda. Schildts (1–2)

Högstrand, Martin 2010: Skymningsland. Schildts (1–2)

Jansson, Henrik 2010: Brev från bar Aurora. Scriptum (1–2)

Kvinnornas Helsingfors. En kulturhistorisk guide (red. Anna Biström, Rita Paqvalén och Hedvig Rask). Schildts 2010 (1–2)

Levlin, Kurt 2010: Helljusensamhet. Ord & Visor Förlag (1–2)

Lindberg, Pirkko 2010: Hotell Hemlängtan. Schildts (1–2)

Linderborg, Lena 2010: Skandal i ankdammen. Söderströms (1–2)

Lundberg, Ulla-Lena 2010: Jägarens leende – resor i hällkonstens rymd. Söderströms (4)

Nielsen, Ulrika 2010: Lite borta från platsen där jag talar. Ellips (1–2)

Nygård, Stefan 2011: Henri Bergson i Finland. Reception, rekontextualisering, politisering. Svenska Litteratursällskapet i Finland (5–6)

Pettersson, Torsten 2010: Göm mig i ditt hjärta. Söderströms (1–2)

Phillips, Caryl 2011: I den fallande snön. Wahlström & Widstrand (4)

Ringbom, Mårten 2011: Från värdedjungeln. Essäer om lycka och moral. Söderström (11–12)

Ringell, Susanne 2010: Vattnen: noveller. Söderströms (1–2)

Rudborg, Bjørn 2010: Knut Hamsun og Finland. Dokumentar. Norgesförlaget (10)

Rudels, Freja 2010: Blodsband. Söderströms (1–2)

Sandbacka, Carola 2010: Under kriget. Schildts (1–2)

Sandelin, Annika: De siamesiska kusinerna. Söderströms (1–2)

Sjöblom, Erik 2010: Rum för utsikt. PQR (1–2)

Tahvanainen, Sanna 2010: Allting är amerikanskt. Schildts (1–2)

Taivassalo, Hannele Mikaela 2010: Åh, kom och se här. Söderströms (1–2)

Tikkanen, Märta 2010: Emma och Uno – visst var det kärlek. Söderströms (1–2)

Tudeer, Annika 2010: Att vara cool i barer. Oblivia (4)

              – Entertainment Island. Oblivia (4)

Vermeule, Blakey 2009: Why Do We Care about Literary Characters? The John Hopkins University Press (3)

Wahlström, Erik 2010: Flugtämjaren. Schildts (1–2)

Wår lärda Skalde-fru Sophia Elisabeth Brenner och hennes tid (red. Valborg Lindgärde, Arne Jönsson, Elisabet Göransson). Skåneförlaget 2011 (5–6)<Register för Nya Argus 2010  •  >Register för Nya Argus 2012  •  >>Arkivets hemsida>> ÖGONEN UPP! Nya Argus första sekel (Nya Argus historik, 2011)

Prenumerera    •    E-post    •    Nya Argus hemsida