NYA ARGUS

2012
hundrafemte årgången
artikelregister>Arkivets hemsida

Huvudredaktör: Trygve Söderling
Redaktionssekreterare: Yasmin Nyqvist
Redaktion 2012: Niklas Bruun, Kristian Donner, Susanna Fellman, Barbro Holmberg, Martina Reuter, Tom Sandlund, Charlotte Sundström, Ingmar Svedberg, Tom Söderman, Clas Zilliacus, Tom Östling
Ombud i Sverige: Thomas Henrikson


1) Artiklar och recensioner, enligt skribent

Ahlfors, Bengt: Rudyard Kiplings Djungelboken (6–7)

Ahlskog, Jonas: Psykologin och den historiska förståelsen – Juha Siltalas Sisällissodan psykohistoria (4)

Almqvist, Fredrik: Sjukvården: lika för alla eller en handelsvara? 1–2 (4, 5)

Andtbacka, Ralf: Mellan ordning och förvandling – om William Shakespeares Stormen (6–7)

Augustsson, John: E-böcker och bibliotek i Sverige (12)

Backström, Carita: Kärlekens väv – en politisk saga (10–11)

Bondestam, Sixten: Ett husminne (Panoptik, 1)

Borg, Frank: Pengar och livet (Debatt, 2–3)

Böök, Mikael: En atlas för det nya biblioteket (Panoptik, 5)

— Några allmänna reflektioner om biblioteket (12)

— Vad ska vi ha istället för EU? (Debatt, 2–3)

Drake, Sunniva: Biblioteket i dagens värld: exemplet Entresse (12)

Ehnholm Hielm, Sara: Sanning och konsekvens – Karl Ove Knausgårds Min kamp (6–7)

Ekman, Michel: Livet eller pengarna. Att vara finlandssvensk i en nyliberal värld (1)

Enckell-Grimm, Barbro: Gamla män och små pojkar – Samtidigt. Poesi anno 2011 (2–3)

Enckell, Emelie: Aaro Hellaakoskis kluvenhet och 1918 (4)

— Aaro Hellaakoskis poesi – mångsidighet och djup (5)

Ericson, Anders: Noreg: Nasjonalbibliotekets digitalisering møter ikkje e-bokbehovet (12)

Fellman, Susanna: Eurokrisen i den svenska och finska debatten (Kommentarer, 9)

Fredriksson, Antony: Är filosofin cynisk? Problemet med blicken utifrån (10–11)

Granqvist, Raoul J.: Elisofons möte med Jean Sibelius – nationalism och jazz (4)

— Kanonen i Öja (Panoptik, 10–11)

Grimm, Karl-Mikael: Kröning (Presidentvalet 2012, 2–3)

Hakala, Matilda: Drömmen om Finland – den finske mannen i några svenska romaner (5)

Hallstensson, Erik: Enkel biljett? Från Sverige till Finland med kärlek, längtan och vemod (Panoptik, 9)

Hemming, Gunilla: Ödesnatten, ödesnatten – fast om dagen har vi ännu ganska kul! (2–3)

Henrikson, Thomas: Hvad är en klassiker – August Strindbergs Röda rummet (6–7)

Hertzberg, Fredrik & Nyqvist, Yasmin: Från jaget i spegeln till jaget i spillror. Ofusionerad prosa 2011 – del 1 (2–3)

     — Från jaget på scenen till jaget som fiktion. Ofusionerad prosa 2011 – del 2 (4)

Hertzberg, Lars: ”Du förstår inte” – samtal om förståelse i en novell av Solveig von Schoultz (8)

Holmberg, Barbro: Om moln och människor (Kommentarer, 6–7)

Holmström, Roger: Vem minns Kamante? – Karen Blixens Den afrikanske farm (6–7)

Jokitalo, Päivi: E-böcker och bibliotek: vad finns för låntagarna? (12)

Knapas, Rainer: Ur bibliotekets nyare historia (12)

Kronholm, Jan: Privatiseringar sätts under lupp (Debatt, 12)

Lindén, Zinaida: De imaginära teatrarnas och fängelsernas stad (5)

— Käre Ivan! Några reflektioner kring brevromanen av igår och idag (1)

Lindroth, Bengt: Norden som EU:s nödutgång (9)

Londen, Stig-Olof: Griftetal över M. Teste (1) 

Lång, Fredrik: Människan som själv – det här med Kihlman (1)

Lönnfors, Per-Erik: Keynes och Hayek som Mozart och Salieri (4)

— Penningars förbannelse och krediters välsignelse – Graeber versus Wahlroos (8)

Lönnqvist, Barbara: Grekisk mosaik – resebrev från Korfu (10–11)

Nygård, Stefan: Det moderna genombrottets Norden (9)

Nyqvist, Yasmin & Hertzberg, Fredrik: Från jaget i spegeln till jaget i spillror. Ofusionerad prosa 2011 – del 1 (2–3)

— Från jaget på scenen till jaget som fiktion. Ofusionerad prosa 2011 – del 2 (4)

Nyqvist, Yasmin: Fyrk finns för den som spelar enligt reglerna (Kommentarer, 4)

— Om konst som inre världsomvälvning (5)

Odrischinsky, Eva: Perspektiv på perspektiv – Mikael Enckells essäsamling Perspektiv från andra sidan (8) 

Paakkinen, Ilse: Aska och tårgas – reseanteckningar från ett ockuperat Tibet (8)

Paqvalén, Rita: Vem definierar kulturen? (2–3)

Parland-von Essen, Jessica: Om hur kunskapen reducerades till information (Panoptik, 12)

— Bibliotek och bibliotekarier: framtidsvisioner för en digital tid (Kommentarer, 12) 

Pauli, Calle: Skeppsbrott (Panoptik, 10–11)

Reuter, Cita: Bolsjevikerna kommer! Krigsminnen från Kymmene bruk (Panoptik, 8)

Ringbom, Henrika: Takasues dotter – Om mitt liv (6–7)

Roos, Annikki: Tankar kring vetenskapligt arbete och bibliotek (12)

Rotkirch, Kristina: Åskmoln över Kreml. Dystopier i ny rysk litteratur (8)

Sahlström, Fritjof: Svensk skoldebatt om symptom istället för orsaker (9)

Salmén, Leif: En existentiell kris och dess upplösning (1)

Salminen, Johannes: Nästa år i Jerusalem (8)

Sandqvist, Tom: Funtus – den svarta fågeln (10–11)

Snickars, Ann-Christine: Glöm inte att det är jordgubbssäsong – Clarice Lispectors Stjärnans ögonblick (6–7)

Sonck, Fredrik: Åland, svenskan och Sverige – några noteringar om ett gränsland (9)

Stenius, Yrsa: Ett livsstilsval (Presidentvalet 2012, 2–3)

Stenmark, Erik: Den förvandlade målstenen (10–11)

Stenwall-Albjerg, Åsa: Eldsjälar, platser, samtal. En resa genom nordisk prosa (9)

Sundgren, Christian: Utan konst inget Norden – konstnärskolonier i Frankrike på 1880-talet (9)

Swedenmark, John: Anne Carsons Nox (6–7)

Swedenmark, John: Högtryck (Panoptik, 9)

Söderling, Trygve: Demaskering (Kommentarer, 2–3)

— Den offentliga sektorns glamour (Kommentarer, 10–11)

— Det berömda sociala kapitalet (Kommentarer, 1)

— I samma bransch (Kommentarer, 4)

— Klassiker. Kanon. Chorell? (Kommentarer)

— President Hollandes vilda ungdom (Panoptik, 5)

— Suomi – sant och sunt (Kommentarer, 5)

— Syrisk höst (Kommentarer, 8)

— Syskonländer vid vatten (Kommentarer, 9)

— Varken alarmist eller hajpare (Panoptik, 12)

Tana, Jonas: Bibliotekarien – den felande länken mellan information och användare? (12)

Traven, B.: Bankkrasch (1929) (Ur arkiven, 8)

Törnudd, Klaus: Finland förhandlar med staterna i Mellanöstern (4)

Valtiala, Nalle: Baciller odlas på nyöppnade Amos (Panoptik, 4)

— En midsommarnattsdröm med rullstol och gevär (Panoptik, 10–11)

— En tidsresa till guldåldern (Panoptik, 2–3) 

— God Save Great Albee (Panoptik, 12)

— Morbror Vanja i äventyrsbadet (Panoptik, 2–3)

Valtiala, Robin: Läsaren ska tappa fotfästet (Panoptik, 8)

— Tranströmers hemligheter och hemlighållanden (2–3)

Warburton, Thomas: På tal om Ulysses (6–7)

Westerlund, Fredrik: Barnet och kriget i Le Clézios Vandrande stjärna (10–11)

Westö, Mårten: I sorgens epicentrum (Panoptik, 1)

Wikström, Jenny: Ett slag för bildning, intellektuell utveckling och trygga rum att tänka i (2–3)

Witt-Brattström, Ebba: Sigrid Undsets Jenny (6–7)

Zenger, Mikko: Vilken fyllning skulle Martti Ahtisaari ta i sin falafel? (Debatt, 12)

Österman, Bernt: Till Atos Wirtanens lov – reflektioner över en vänbok (8)

Östling, Tom: E som i epifani (Panoptik, 5)

— Pippi på Papa – Nils Erik Forsgårds Hemingway (2–3)

Övrigt:

Seminarium: ”Fyrk finns – finns det kultur?” (1)

Nya Argus på Göteborgs bokmässa (8)

Register för Nya Argus 2012 (12)

2) Skönlitterära bidrag

Stenius, Bertel: Trädgårdsgestaltningen (Panoptik, 8)

3) Recenserade böcker

Andersson, Claes 2011: Ottos liv. Söderströms (2–3)

Andtbacka, Ralf 2011: Magnetmemoarerna. Ellips förlag (2–3)

Armstrong, Karen 1996: Historien om Jerusalem. En stad, tre religioner. Övers. Inger Johansson. Forum (8)

Atos – en vänbok. 2012. Red. Christina Andersson. PQR (8)

Backlén, Marianne 2011: Eldfågelns dans. Schildts (2–3)

Bargum, Johan 2011: Seglats i september. Söderströms (4)

Bergsten, Staffan 2011: Tomas Tranströmer (Ett diktarporträtt). Bonniers (2–3) 

Boucht, Birgitta 2011: Katten i Ediths trädgård. Lärum-förlaget (2–3)

Tusenblad, en kvinna som snubblar. Schildts (2–3) 

Brandt, Christian 2011: Vargen. Kain förlag (4)

Carpelan, Bo 2011: Blad från höstens arkiv. Schildts (2–3)

Dahlberg, Julia 2011: Islossning. Söderströms (4)

Donner, Jörn 2011: Anteckningar om Mannerheim. Söderströms (2–3)

Ekman, Michel 2012: Utanför tiden. Självbiografiska essäer. Schildts (5)

Enckell, Mikael 2012: Perspektiv från andra sidan. Schildts och Söderströms (8)

Engdahl, Horace 2011: Cigaretten efteråt. Bonniers (1)

Enkel biljett? Från Sverige till Finland med kärlek, längtan och vemod. 2011. Red. Ylva Larsdotter & Josefin Almer. Söderströms (9)

Fleischer, Rasmus 2011: Boken. Biblioteket. Ink bokförlag (11–12)

Forsgård, Nils Erik 2011: Hemingway. En betraktelse. Söderströms (2–3)

Graeber, David 2011: Debt. The First 5,000 Years. Melville House (8)

Hellsten, Bosse 2011: Och solen dånar på. Schildts (2–3)

Hurme, Juha 2012: Hullu. Teos (5)

Högnäs, Kurt 2011: De bronsblå solarna. Söderströms (2–3)

Jansson, Henrik 2011: Brev till min K. Ellips förlag (2–3)

Jungersten, Sara 2011: Wannabe. Schildts (4)

Katchadourian, Stina 2011: Lappkungens dotter. Schildts (2–3) 

Knapas, Rainer 2012: Kunskapens rike. Helsingfors universitetsbibliotek 1640–2010. Svenska litteratursällskapet (12)

Lankes, David R. 2011: The Atlas of New Librarianship. MIT Press (5)

Le Clézio, Jean-Marie Gustave 1995: Vandrande stjärna. Övers. Ulla Bruncrona. Norstedts (10–11)

Lindén, Gurli 2011: Ordsegel. Ellips förlag (2–3)

Mattlar, Jörgen 2011: någon viskar ditt namn. Söderströms (2–3)

Murakami, Haruki 2011: 1Q84 (roman i tre band). Övers. Vibeke Emond. Norstedts (8)

— 2012: Efter mörkrets inbrott. Övers. Vibeke Emond. Norstedts (8)

Paetau, Robert Henrik 2011: Transparens. Schildts (2–3)

Parland, Stella 2011: Glossarium över förgätna fejder. Söderströms (4)

Peltomaa, Marianne 2011: Och jag skall avlägsna din slagg. Schildts (4)

Prest, Marcus 2011: Pop. Schildts (4)

Rydberg, Helen 2011: Jag började gå en söndag. Söderströms (2–3)

Sebag Montefiore, Simon 2011: Jerusalem: biografin. Övers. Ulf Gyllenhak. Norstedts (8)

Siltala, Juha 2009: Sisällissodan psykohistoria. Otava (4)

Skidelsky, Robert 2011: Keynes – mästarens återkomst. Övers. Björn Kumm. Karneval förlag (4)

Slotte, Jolin 2011: Fråga aldrig varför, tvivla aldrig mer. Schildts (4)

Soueif, Ahdaf 2002: Kärlekens väv. Övers. Astrid Ericson Bahari. Alhambra (10–11)

Stürmer, Wava 2011: Samtidigt. Scriptum (2–3)

Sundqvist, Christel 2011: Om något skulle hända. Schildts (4)

Teir, Philip 2011: Akta dig för att färdas alltför fort. Söderströms (4)

Thorns, Christina 2011: Fritt låg fältet. Skrivor (2–3)

Tranströmer, Tomas 2011: Dikter och prosa 1954–2004. Bonniers (2–3)

Valtiala, Robin 2011: Som katternas sätt att minnas. Söderströms (4)

von Martens, Paul 2011: Jesus – en påminnelse! SLEF-media (5)

von Troil, Brita 2010: Bolsjevikerna kommer! Livet på en bruksort under andra världskriget. Sahlgrens (8)

Wahlroos, Björn 2012: Marknader och demokrati. Uppbrott från majoritetens tyranni. Atlantis (8)

Wapshott, Nicholas 2011: Keynes Hayek. The Clash That Defined Modern Economics. W.W. Norton & Company (4)

Ågren, Gösta 2011: I det stora hela. Söderströms (2–3)

Åsbrink, Elisabeth 2011: Och i Wienerwald står träden kvar. Natur och Kultur (1)<Register för Nya Argus 2011  •  Register för Nya Argus 2013> •  >>Arkivets hemsida>> ÖGONEN UPP! Nya Argus första sekel (Nya Argus historik, 2011)

Prenumerera    •    E-post    •    Nya Argus hemsida