NYA ARGUS

2013
hundrasjätte årgången
artikelregister


>Arkivets hemsida

Huvudredaktör: Trygve Söderling
Redaktionssekreterare: Yasmin Nyqvist
Redaktion 2013: Niklas Bruun, Kristian Donner, Susanna Fellman, Barbro Holmberg, Martina Reuter, Tom Sandlund, Charlotte Sundström, Ingmar Svedberg, Tom Söderman (nr 1-5), Clas Zilliacus, Tom Östling
Ombud i Sverige: Thomas Henrikson


1) Artiklar och recensioner, enligt skribent

Abu-Chacra, Faruk: Är islam förenlig med västerländsk sekularisering, demokrati, jämlikhet och yttrandefrihet? (10–11)

Ahlskog, Jonas: Avgörande möten och skilsmässor (Panoptik / 8-9)

—  Religionens möjligheter (Kommentarer / 10–11)

Backström, Carita: Askungen på Grootmoedersdrift (6)

—  Ett samtal inspirerat av Agaat (6)

Bargum, Johan: Brev från Amos A till C. O. Tallgren (Ur arkiven, 1976 / 12–13)

Bargum, Marianne: Jean-Paul Sartre: Les mots. Orden (7)

Bengelsdorff, Anna Lena: Amos och Eirik – brevväxling under tre decennier (6)

—  Tre brev till Eirik Hornborg (2–3)

Bondestam, Sixten: Kommunreformen och hälsovården (Debatt / 1)

Bykov, Dmitrij: Tolstoj är oskyldig! – synpunkter på britternas Anna Karenina (Panoptik / 1)

Bäck, Tomas Mikael: Lars Lundkvist – ett vänporträtt (1)

Costiander-Huldén, Eva: Bland hemuler och mumintroll – kan biblioteket bli den fjärde statsmakten? (Panoptik / 12–13)

Ehnborg, Petter Lindblad: Minnesteckning över glömskan (8–9)

Enckell-Grimm, Barbro: Brev till Raskolnikov (7)

Enckell, Mikael: Det belägrade samtalet 1–2 (10–11, 12–13)

Fellman, Susanna: Vart försvann (idén om) bildningsuniversitetet? (Panoptik / 5)

Granqvist, Raoul J.: Brev till min dotter – Theodor Kallifatides’ palimpsest (4)

—  Sekulär humanism, mänskliga rättigheter, religion (Debatt / 12–13)

Grönqvist, Johanna: Varför lider finnen? Om offermyter och finländsk identitet (8–9)

Hagman, Patrik: Kapitalistisk hederskultur och kristet motstånd (10–11)

Hallstensson, Erik: Må vi blicka tillbaka mot det förflutna (Panoptik / 6)

Henrikson, Thomas: Brev till redaktionen (Debatt / 2–3)

Henrikson, Thomas: Kulturarbetaren finns inte + Kulturarbetaren återsedd (Ur arkiven / 5)

Hertzberg, Fredrik: Blickar bakåt och inåt – finlandssvensk prosa år 2012 (2–3)

—  Framför tiden (5)

Holmberg, Barbro: Brev till huvudredaktören (Debatt / 2–3)

—  ”Vänskap är att känna sig hemma i någon annan” (Kommentarer / 7)

Holmqvist, Ivo: ”Aran som ser allt…” (Panoptik / 6)

—  Helsingfors i ord och bild (Panoptik / 1)

Holmström, Johanna: Hijabister, islamister, koranister och islamiska feminister (10–11)

Johansson, Nina: Eirik Hornborg – en mångsidig samhällspåverkare (Panoptik / 6)

Karlsson, Johanna: Remont på Dramaten (Panoptik / 6)

Korkea-aho, Kaj: Allvaret som definierar och alienerar (10–11)

Korsström, Tuva: kommentar till ”Sagan om de fyra väktarna” (4)

Lahdenperä, Hanna: Blickar bakåt och inåt – finlandssvensk prosa år 2012 (2–3)

Laxén, Marianne: Dags för nordisk tankesmedja? (Panoptik / 5)

Lindberg, Fredrik: Stadens hjärta (Panoptik / 4)

Lindgren, Håkan: Grisighet inom bestämda konturer. Célines Resa till nattens ände (12–13)

Lindholm, Christer K.: På demokratins bekostnad (Panoptik / 2–3)

Londen, Stig-Olof: Savolaxisk mal du siècle – Salméns veklagan (Panoptik / 8–9)

Lönnfors, Per-Erik: Gruvlig salménsk salva mot EMU och EU (Panoptik / 6)

—  Schaubühne utmanar finanskapitalet (4)

Lundberg, Ulla-Lena: Kontaktytor (4)

Lundgren, Svante: Shalom aleikum! Judiska och muslimska röster för fred (Panoptik / 10–11)

Modin, Ulf: Marcuse i vår tid (Panoptik / 8–9)

Moliis-Mellberg, Martina: Tolv sätt att queera litteraturen (Panoptik / 5)

Nybondas, Jan: Politiskt våld i liten och stor skala (4)

—   USA på kollisionskurs med Iran (12–13)

Nygård, Stefan: Att förändra världen med Marx och Eric Hobsbawm (Panoptik / 5)

Nyqvist, Yasmin: Blickar bakåt och inåt – finlandssvensk prosa år 2012 (2–3)

—  Brev till huvudredaktören (Debatt / 2–3)

—  Religionens möjligheter (Kommentarer / 10–11)

Palmberg, Mai: Ett samtal inspirerat av Agaat (6)

Parland-von Essen, Jessica: Kod är också kultur (Panoptik / 5)

Pauli, Calle: Strange fruit (2–3)

Pihlström, Henry: ”Förbannade, smutsiga apor” – Apornas planet som raspolitisk allegori (8–9)

Ramsay, Alexandra: Afrika i vår vardag (Panoptik / 6)

Reuter, Martina: Kontinuitet och kritik (Kommentarer / 5)

—  Omvärderad upplysning (10–11)

Riitamaa, Tomi: La retour? Fransk prosa i svensk tappning under senare år (8–9)

Ritamäki, Tapani: Brev till Austerlitz (7)

Rosenlund, Mathias: Om död – Philip Roths Patrimony (7)

Rotkirch, Kristina: Michail Lermontovs Demonen (7)

S-ling: Fråga kultureliten! (Panoptik / 5)

—  Framtiden för hen (Panoptik / 4)

Sandelin, Carl Fredrik: Den bortglömda författaren ska inte tiga (Debatt / 12–13)

Salmén, Leif: Världen i kontur – T. E. Lawrence i den inre och yttre öknen (7)

Salminen, Johannes: Kaptensbönderna (7)

—  Öknens fångar (1)

Sandqvist, Tom: Den judiske Kasimir Malevitj – arvet efter kabbalan (2–3)

Sibelius, Patrick: Den moderna människan, kärleken och konsten (Panoptik / 6)

Sigurdson, Ola: Bildningens villkor (5)

Silkeberg, Tom W-O: Speak to undo your eyes. Om Antigonick av Anne Carson (12–13)

Snickars, Ann-Christine: För trädet, för drömmen. Om Kallocain, en bok att läsa om (7)

—  Himlakroppar, hår, höstliga dimmor – bilder och tonfall i sjutton diktböcker (2–3)

Stén, Johan: En markisinnas traktat om lyckan (1)

Stenmark, Erik: Ett rum med utsikt – några eftertankar (8–9)

— Målaren som försvann ur bilden. Ett PS till Uotilautställningen i Amos Anderson-muséet (12–13)

Stensson, Ola: Massakern i Amritsar (6)

—  Nellie Bly – en wallraffande pionjär (12–13)

Ström, Karl-Erik: Rapport från en pedalhink (12–13)

Sundberg, Jan: Kommunreform utan eftertanke (4)

Särs, Ulf: Kan religionen rädda världen? (10–11)

Söderling, Trygve: Aspekter på Bensowgate (Kommentarer / 4)

—  De andra och de glömda (Debatt / 12–13)

—  De senaste skandalerna (Kommentarer / 4)

—  Feministisk sekularism (Kommentarer/ 2–3)

—  Kommentar 2013 till Johan Bargum, ”Brev från Amos A” (12–13)

—  Lokala frågor: Konstsamfundet under debatt (Kommentarer /12–13)

—  När det vänder (Kommentarer / 6)

—  Nya Argus sekulära tradition (10–11)

—  Obekväma sanningar: världen efter Snowden (Kommentarer / 8–9)

—  Palme 2013? (Kommentarer / 1)

—  Svar på tre brev (Debatt / 2–3)

—  Tretton bokår (Kommentarer / 2–3)

—   Väntat och oväntat, Syrien, Iran (Kommentarer / 12–13)

Törnudd, Klaus: Blodtörst och julfrid (1)

—   Folkrörelser och vardagsliv i post-sovjetiska samhällen (Panoptik / 12–13)

Valtiala, Nalle: Dystopia: en böld punkteras med ironi (Panoptik / 6)

—  Chaplin på Amos: sex roller söker författare (Panoptik / 2–3)

—  Oliver Twist: år 1837 är tillbaka (Panoptik / 10–11)

—  Samvetet tar hem spelet (Panoptik / 4)

Vikström, Björn: Lyda Gud mer än människor (10–11)

Vikström, Ylva: Kompass ur lådan (5)

Wallgren, Thomas: Stövlarna i Mejlans (1)

Welander, Martin: R.R. Eklund och skapandets problematik (7)

Westö, Mårten: Karel Čapek: Ett år med min trädgård (7)

Yliruusi, Sandra: Ändamålet helgar medlen – om Karl Ove Knausgårds vardagskamp (1)

Zenger, Mikko: Indiens största minoritet är också den mest diskriminerade (6)

Zilliacus, Clas: Om insyltning 12–13)

—  Immanuel Kant och den akademiska klädkoden (5)

Österman, Bernt: Wittgensteins käpp och andra minnesvärda föremål (5)

Östling, Tom: Fjärran släkt i revolutionens virvlar (Panoptik / 2–3)

—  Släkten Lilius svarta får: Aleko i farten (1)

Övrigt:

Nya Argus på bokmässan i Helsingfors (7, 8–9, 10–11)

Register för Nya Argus 2013 (12–13)

2) Skönlitterära bidrag

Bäck, Tomas Mikael: Kasberget (dikt / 4)

Hellaakoski, Aaro: När gäddan sjöng (dikt / 2–3)

Hemming, Gunilla: Barnens korståg (hörspelsutdrag / 8–9)

Hemming, Gunilla: Läckor (pjäsutdrag / 12–13)

Huldén, Lars (övers.): Aftonsång (7)

Huldén, Lars (övers.): Midsommaren 1918 (7)

Huldén, Lars (övers.): När gäddan sjöng (2–3)

Lång, Fredrik: Disputationen (prosaudrag / 10–11)

Leino, Eino: Midsommaren 1918 (dikt / 7)

Ringbom, Henrika: Tro dig inte veta (dikt / 10–11)

Sinervo, Elvi: Aftonsång (dikt / 7)

Tuominen, Mirjam: Sagan om de fyra väktarna (4)

3) Recenserade böcker

Agnesdotter, Louise 2012: Den andra kön. Retrospektiv. Texter 1988–1996. Turban förlag (2–3)

Andersson, Claes 2012: Hjärtats rum/Jag älskar dig med mina höstliga dimmor: valda dikter 1962–2102. Schildts & Söderströms (2–3)

Bengelsdorff, Anna Lena 2012: Eirik Hornborg – orädd sanningssägare och rättskämpe. Svenska folkskolans vänner (6)

Berry, David M. 2012: Understanding Digital Humanities. Palgrave MacMillan (5)

Björklund, Jenny 2012: Bara gå. Schildts & Söderströms (2–3)

Brunell, Thomas 2012: Liv eller nåd. PQR (2–3)

Byggmästar, Eva-Stina 2012: Min amatörbiografiska självbiografi. Ellips förlag (2–3)

Bäck, Thomas Mikael 2012: Brottyta. Schildts & Söderströms (2–3)

Böök, Mikael 2013: Biblioteksaktivisten – essäer om makt och bibliotek i informationssamhället. Edizioni Artemisia (12–13)

Céline, Louis-Ferdinand 2013 (1932): Resa till nattens ände. Övers. Kristoffer Leandoer. Norstedts (12–13)

Ekman, Michel 2011: Må vi blicka tillbaka mot det förflutna. Svenska Litteratursällskapet i Finland (6)

— 2012: Utanför tiden. Schildts & Söderströms (2–3)

Ekström Anders och Sörlin, Sverker 2012: Alltings mått. Humanistisk kunskap i framtidens samhälle. Norstedts (5)

Ekström, Göran (övers.) 2012: Med ansiktet i vinden möter jag världen. Dikter av Leif Färding. Fri Press (2–3)

Fagerholm, Monika 2012: Lolauppochner. Schildts & Söderströms (2–3)

Fagerholm, Monika och Johnson, Martin 2012: Havet: fyra lyriska essäer. Schildts & Söderströms (2–3)

Forsgård, Nils Erik 2012: Himlar över Alabama – en essä om USA år 2012. Schildts & Söderströms (2–3)

Forsström, Tua 2012: En kväll i oktober rodde jag ut på sjön. Schildts & Söderströms (1, 2–3)

Helsingfors i ord och bild. Huvudstaden kring sekelskiftet 1900. Lari Assmuth, Anne May Berger, Nora Ervalahti, Marika Rosenström (red.). Svenska Litteratursällskapet i Finland 2012 (1)

Hobsbawm, Eric 2011: How to change the world. Tales of Marx and Marxism. Little, Brown (5)

Holländer, Tove 2012: Innan. Förlaget Bro (2–3)

Huldén, Lars 2012: Inga stjärnor i natt, sir. Schildts & Söderströms (2–3)

— 2012: Kajaneborg 1636. Schildts & Söderströms (2–3)

Högstrand, Martin 2012: Mörk vår. Schildts & Söderströms (2–3)

Kahan, Semy 2012: Röster för fred. Nya synvinklar på den israelisk-palestinska konflikten. Schildts & Söderströms (10–11)

Karlsohn, Thomas 2012: Originalitetens former. Essäer om bildning och universitet. Daidalos (5)

Korkea-aho, Kaj 2012: Gräset är mörkare på andra sidan. Schildts & Söderströms (2–3)

Laurén, Anna-Lena 2013: Frihetens pris är okänt. Om demokratiska revolutioner i Georgien, Ukraina och Kirgizistan. Schildts & Söderströms (12–13)

Leverett, Flynt & Hillary Mann 2013: Going to Tehran. Metropolitan Books (12–13)

Lindelöf, My 2012: Skogen i mitt hus. Ellips förlag (2–3)

Lindqvist, Marit 2012: Aleko Lilius – med äventyr i portföljen. Svenska folkskolans vänner (1)

Lloyd, Nick 2011: The Amritsar Massacre. The Untold Story of One Fateful Day. I.B. Tauris (6)

Lundberg, Ulla-Lena 2012: Is. Schildts & Söderströms (2–3)

Lång, Fredrik 2012: Av vad är lycka. Schildts & Söderströms (2–3)

Mickwitz, Peter 2012: som du gör dina cirklar runt detta utanför. Schildts & Söderströms (2–3)

— 2012: Passport Somaliland. Ellips förlag (2–3)

Nilsson, Eva och Staffans, Lotta 2012: Afrika på bordet. Empati förlag & media (6)

Pemberton, Emma 2012: Kom. Schildts & Söderströms (2–3)

Pettersson, Torsten 2012: Skapa den sol som inte finns. Hundra år av finsk dikt i tolkning av Torsten Pettersson. Schildts & Söderströms (2–3)

Queera läsningar. Katri Kivilaakso, Ann-Sofie Lönngren, Rita Paqvalén (red.) Rosenlarv förlag 2012 (5)

Razai, Sara 2012: Jag har letat efter dig. Schildts & Söderströms (2–3)

Ringell, Susanne 2012: På utvägen var jag en annan. Schildts & Söderströms (2–3)

Salmén, Leif 2012: Den underjordiska moskén. Schildts & Söderströms (6, 8–9)

Sandström, Peter 2012: Till dig som saknas. Schildts & Söderströms (2–3)

Sjung stjärnor. Dikter om vinter och jul. Hedvig Långbacka, Thomas Lundin, Barbara Huldén, Pian Wistbacka (red.) Fontana Media 2012 (2–3)

Stadens hjärta – täta ytor och symboliska element i nutida nordiska städer. Anna-Maria Åström och Jonas Lillqvist (red.) Svenska Litteratursällskapet i Finland 2012 (4)

Sundgren, Christian 2012: Robert, Krupskaja och Sonja – små kuggar och stora i ryskt maktspel. Sahlgrens förlag (2–3) 

Södergran, Matilda 2012: Maror (ett sätt åt dig). Schildts & Söderströms (2–3)

Valtiala, Nalle 2012: Humboldts papegoja. Ellips förlag (2–3, 6)

van Niekerk, Marlene 2012: Agaat (övers. Niclas Hval). Weyle förlag (6)

Villstrand, Nils Erik 2012: Furstar och folk i Åbo 1812. Svenska Litteratursällskapet i Finland (8–9) 

von Wright, Heidi 2012: delta. Schildts & Söderströms (2–3)

Wulff, Thomas 2012: Med bästa vilja i världen. Schildts & Söderströms (2–3)

Åsbacka, Robert 2012: Samlaren. Schildts & Söderströms (2–3)

Östman, Catharina 2012: Tills våra ansikten klarnar. Scriptum (2–3)< Register för Nya Argus 2012  •  >> Arkivets hemsida>> ÖGONEN UPP! Nya Argus första sekel (Nya Argus historik, 2011)

Prenumerera    •    E-post    •    Nya Argus hemsida