Nya Argus 9-10 / 2009

Pärmbilden: Kampaniskt keramikfat från 300-talet f.Kr.

Nya Argus byter redaktionssekreterare vid årsskiftet 2009-2010. Vi hälsar Yasmin Nyqvist välkommen!
Hennes telefonnummer är 045-671 3327
adress: Lilla Tavastgatan 6 A 20, 20500 Åbo
Nya Argus e-post går fr.o.m. januari till Yasmin.

Avgående red.sekr. Barbro Enckell-Grimm tackar medarbetare, prenumeranter och läsare.
Hundraandra årgången
Nummer 9-10 / 2009
>>Hela numret som PDF-fil


Kommentarer / Kristian Donner: Evolutionens märkesår 1809

Ulrika Candolin:
Darwins betydelse för dagens evolutionsbiologiska
forskning

Marjukka Bastamow: Kultur och evolution

Anna Rotkirch & Jeja-Pekka Roos: Segt paradigmskifte: Darwin och socialvetenskaperna

Fred Karlsson: Språk och evolution. Tidig spekulation

Mikael Fortelius och Kristian Donner: Naturligt urval före Charles Darwin

Sara Heinämaa: Fenomenologin – kumulativ vetenskap eller kritiskt
tänkande?

Teater:
Nalle Valtiala: Läckra munsbitar från en tid som flytt
Tom Östling: På däcket till Titanic

Huvudredaktör: Trygve Söderling • Redaktionssekreterare: Barbro Enckell-Grimm
Redaktion:
Niklas Bruun, Kristian Donner, Susanna Fellman, Nils Erik Forsgård, Barbro Holmberg, Martina Reuter, Tom Sandlund, Folke Stenman, Charlotte Sundström, Ingmar Svedberg, Tom Söderman, Clas Zilliacus, Tom Östling

Prenumerera     •     Arkiv och register     •     Hemsida