Nya Argus nr 8/2010

Bild: Istanbul 2010. Foto Trygve Söderling.
Mellanöstern / Främre Orienten / Levanten… namnen är många och inte helt synonyma. Bland annat med anledning av de aktuella fredsförhandlingarna publicerar Nya Argus i detta och följande nummer artiklar och debattinlägg om politisk situation och kultur i östra Medelhavsregionen.
Hundratredje årgången
Nummer 8 / 2010
Tema: Mellanöstern


Kommentarer / Klaus Törnudd
Nya försök och små förväntningar


Peter Lodenius:
Israeliska plan över Isfahan

Svante Lundgren: Den  israelisk-
palestinska konfliktens skugga över  Europa

Debatt / Trygve Söderling: En välgrundad "besatthet"

Panoptik / Yasmin Nyqvist: Att älska en stad – Zena el Khalils Beirut


Tom Östling:

Söner tecknar barndomslandskap

Raoul J. Granqvist: Ebbe Linde som översättare

Susanne Ringell: Möte i bara mässingen – Georgsgatans simhallHuvudredaktör: Trygve Söderling • Redaktionssekreterare: Yasmin Nyqvist
Redaktion:
Niklas Bruun, Kristian Donner, Susanna Fellman, Nils Erik Forsgård, Barbro Holmberg, Jessica Parland-von Essen, Martina Reuter, Tom Sandlund, Folke Stenman, Charlotte Sundström, Ingmar Svedberg, Tom Söderman, Clas Zilliacus, Tom Östling
Redaktionens ombud i Sverige: Thomas Henrikson

Prenumerera     •     Arkiv och register     •     Hemsida