Nya Argus 9-10

Pärmbilden: En installation från Zena el Khalils utställning "Maybe One Day Beirut Will Love Me Back". I sin konst behandlar el Khalil bland annat frågor kring våld och kön. No direction home blues tillkom under Irakinvasionen 2003. El Khalils konstnärskap har präglats starkt av krigen i Mellanöstern.
Hundratredje årgången
Nummer 9-10 / 2010
Tema: Mellanöstern


Kommentarer / Trygve Söderling
Folket P och staten S


Johannes Salminen:
Venedig och islam

Mikko Zenger: Dagskryssningar från kolerazonen till det olovliga landet

Semy Kahan: Den israelisk-palestinska konflikten ur ett tidsmässigt och regionalt perspektiv

Peter Lodenius: Masken i myrtenkransen

Eva Odrischinsky: Bassem Eid – en palestinsk dissident

Debatt / Svante Lundgren: Svar till Trygve Söderling om Israel


Hannele Mikaela Taivassalo:

Åh, kom och se här


Panoptik:


Yasmin Nyqvist : Musik ur mörkret – Lilla stjärna

Tom Sandlund: Från imperiecentrum till oklar framtid

Christel Björksten: Förstår du mig? – Amélie Nothombs Une forme de vie

Tom Östling:
När målfärg torkar

Jonas Ahlskog:
Eliten som social grupp


Huvudredaktör: Trygve Söderling • Redaktionssekreterare: Yasmin Nyqvist
Redaktion:
Niklas Bruun, Kristian Donner, Susanna Fellman, Nils Erik Forsgård, Barbro Holmberg, 
Jessica Parland-von Essen, Martina Reuter, Tom Sandlund, Folke Stenman, Charlotte Sundström, Ingmar Svedberg, Tom Söderman, Clas Zilliacus, Tom Östling
Redaktionens ombud i Sverige: Thomas Henrikson

Prenumerera     •     Arkiv och register     •     Hemsida