Nya Argus 1-2 / 2011

Pärmbilden: Tove Jansson och Fanny Grahn. Stenciler från antologin Kvinnornas Helsingfors. Konstnär: Heidi Lunabba

Heidi Lunabba arbetar i det offentliga rummet med deltagande- och samfundskonst. Genom installationer, händelser, fotografi och video undersöker hon frågor kring identitet, genus och kommunikation i det offentliga och privata rummet. Stencilbilderna på betydelsefulla kvinnor i Helsingfors historia får användas fritt i alla ickekommersiella sammanhang.
Bilderna finns på: www.heidilunabba.com > downloads.
Hundrafjärde årgången
Nummer 1-2 / 2011

Kommentarer / Trygve Söderling: När fasaderna rasar – Egypten

Fredrik Hertzberg & Yasmin Nyqvist:
Det finlandssvenska prosaåret 2010

Ann-Christine Snickars: Det finlandssvenska poesiåret 2010

Erik Stenmark:
Den eviga gungbrädan

Sixten Bondestam:
Dr Mula

Raoul J. Granqvist: Samuel Ödmann – svensk 1700-talsöversättare 

Panoptik:
Charlotte Sundström: Att erövra det urbana rummet

Caterina Stenius:
Passion för kanon 

John Swedenmark:
Förfall

Tom Östling:
Lång dags färd mot operan

Nalle Valtiala: Cabaret
är deka-dans för hela slanten 

Register för Nya Argus år 2010

Huvudredaktör: Trygve Söderling • Redaktionssekreterare: Yasmin Nyqvist
Redaktion:
 Niklas Bruun, Kristian Donner, Susanna Fellman, Nils Erik Forsgård, Barbro Holmberg, Jessica Parland-von Essen, Martina Reuter, Tom Sandlund, Folke Stenman, Charlotte Sundström, Ingmar Svedberg, Tom Söderman, Clas Zilliacus, Tom Östling
Ombud i Sverige: Thomas Henrikson, Dyviksrundan 39, pl. 22, S-184-97 Ljusterö

Prenumerera     •     E-post    •    Arkiv och register     •     Nya Argus hemsida