Nya Argus 4 / 2011

Germaine Dulac (1882–1942) hör till den avantgardistiska, surrealistiska och feministiska filmens pionjärer. Mellan 1914 och 1934 regisserade hon 29 verk, bland andra La belle dame sans merci (1920), La souriante Madame Beudet (1923) och omslagsbildens L’invitation au voyage (1927), som anknyter till Charles Baudelaires dikt med samma namn. Mest känd är hon för sin drömlika 40-minutersfilm La coquille et le clergyman från 1928 med manuskript av Antoine Artaud.
Hundrafjärde årgången
Nummer 4 / 2011

Tema: Det nya

Kommentarer / Trygve Söderling: Nyhetens behag (pdf)
+ PS: Ett sannare Finland?

 Elmer Diktonius:
Spekulationer i det kinematografiska (pdf) + John Sundholm: kommentar (pdf)

Jessica Parland-von Essen: Textens transformering (pdf)

Mikael Böök: Om WikiLeaks, Wikipedia och bibliotekens framtid (2) (pdf)
 
Klaus Törnudd
Folket gör uppror – och vad sedan? (pdf)

Henry Pihlström och Tom Reuter
Tre istida mänskor

Christel Björksten
Jämlikhet

Marianne Backlén
Färdas med Phillips

Panoptik / Emilia Siltavuori: Kärleken till hällarna och den förhistoriska konsten

Nalle Valtiala:
Performance modell Oblivia – ett medvetande i minnet 

Till salu: Gamla och nya Argus historia

Huvudredaktör: Trygve Söderling • Redaktionssekreterare: Yasmin Nyqvist
Redaktion:
 Niklas Bruun, Kristian Donner, Susanna Fellman, Barbro Holmberg, Jessica Parland-von Essen, Martina Reuter, Tom Sandlund, Charlotte Sundström, Ingmar Svedberg, Tom Söderman, Clas Zilliacus, Tom Östling
Ombud i Sverige: Thomas Henrikson

Prenumerera     •     E-post    •    Arkiv och register     •     Nya Argus hemsida