Nya Argus 5-6 / 2011

Omslagsfoto: Trygve Söderling

De sex första texterna i detta nummer anknyter direkt till temat ”Ny offentlighet – gammalt uppdrag?” som var rubriken för ett Nya Argus-seminarium i april. Yrsa Stenius, Thomas Henriksons och Nora Hämäläinens artiklar bygger på deras inledningar. Hjalmar Linders Hbl-insändare från 1918 och Johannes Salminens kommentar till den får illustrera temat ur historisk synvinkel.
 
Hundrafjärde årgången
Nummer 5–6 / 2011
Presslagt
31 maj

Tema: En ny offentlighet

Kommentarer / Trygve Söderling: Hemligheter – från Hjalmar Linder till Cablegate

  Hjalmar Linder / Johannes Salminen
Nog med blodbad! / + kommentar

Yrsa Stenius
Ansvar i en ny offentlighet

Thomas Henrikson Offentlighet och uppdrag – några kommentarer

Nora Hämäläinen
Internet, idédebatt och historisk medvetenhet

Ulf Sundqvist
Vad hände i valet – och hur gick det sen?

Raoul J. Granqvist
På gränsen till ett krig – Eliot Elisofon och LIFE i Finland 1939

Sara Othman
Hur fransk livsfilosofi blev finländsk högerpopulism

Panoptik / Maria Bielke von Sydow Självbiografi som läkemedel • Daniela Silén Fenomenet Sophia Elisabeth Brenner och hennes samtid • Ulrika Nielsen Göran Dahlberg: Att umgås med spöken

Huvudredaktör: Trygve Söderling • Redaktionssekreterare: Yasmin Nyqvist
Redaktion:
 Niklas Bruun, Kristian Donner, Susanna Fellman, Barbro Holmberg, Jessica Parland-von Essen, Martina Reuter, Tom Sandlund, Charlotte Sundström, Ingmar Svedberg, Tom Söderman, Clas Zilliacus, Tom Östling
Ombud i Sverige: Thomas Henrikson

Prenumerera     •     E-post    •    Arkiv och register     •     Nya Argus hemsida