Nya Argus 7-8 / 2011

Omslagsbild ur Kattresan av Ivar Arosenius (1909)

Redaktör för detta nummer: Barbro Holmberg
 
Hundrafjärde årgången
Nummer 7–8 / 2011
Presslagt
21 juni

Tema:  Favoriter ur världslitteraturen

Kommentarer / Barbro Holmberg: Farlig midsommar!

   Barbro Enckell-Grimm: Ivar Arosenius, Katten och Lillan

Susanne Ringell: Xavier de Maistres Voyage autour de ma chambre

Tapani Ritamäki: Snabbisen som blev en klassiker – Stendhals Rött och svart

Carita Backström: Harriet Beecher Stowes Onkel Toms stuga

Marianne Bargum: Den osynliga mannens börda – Ralph Ellisons Osynlig man

Anna Friman: Mardrömmen om Marilyn – Joyce Carol Oates Blonde (pdf)

Clas Zilliacus: Diktatorsromanen

Thomas Warburton: En bild från det Rena Landet

Birgitta Ulfsson: En pubertet som sammanföll med två krig (pdf)

Nalle Valtiala: Violinen. Till minnet av Bo Carpelan
 
Staffan Aspelin:
Dubbelagenten. Ur sviten Gösta Klopat

Thomas Henrikson: Tre klassiker – Pasternak, Rilke, Tsvetajeva

Anders Larsson: Klas Klättermus och de andra djuren i Hackebackeskogen (pdf)

Huvudredaktör: Trygve Söderling • Redaktionssekreterare: Yasmin Nyqvist
Redaktion:
 Niklas Bruun, Kristian Donner, Susanna Fellman, Barbro Holmberg, Jessica Parland-von Essen, Martina Reuter, Tom Sandlund, Charlotte Sundström, Ingmar Svedberg, Tom Söderman, Clas Zilliacus, Tom Östling
Ombud i Sverige: Thomas Henrikson

Prenumerera     •     E-post    •    Arkiv och register     •     Nya Argus hemsida