Nya Argus 9 / 2011

Omslagsbild: Helsingforsbor beskådar en zeppelinare som passerar över staden den 24 september 1930.
Helsingfors Stadsmuseum, bildarkivet


Redaktör för detta nummer: Jessica Parland-von Essen
 
Hundrafjärde årgången
Nummer 10 / 2011
Presslagt 21 november

Tema:  Helsingfors

Kommentarer / Trygve Söderling: Förlagsmonopol
Jessica Parland-von Essen:
Helsingfors – en stad och dess rum

   Matti Klinge:
Helsingfors och finska staten

Jessica Parland-von Essen:
Helsingfors. Ögonblicksbilder av staden från fyra sekler

Ur arkiven
/ Lars Sonck: Huru det bygges i Helsingfors
Valter Thomé:  Strand-promenader i Helsingfors
Bertel Jung: Eliel Saarinen och Stor-Helsingfors

Kommentar 2011 / Vilhelm Helander: Alltid aktuell arkitekturdebatt

Anja Kervanto-Nevanlinna:
Den moderna stadens lockelser

Fredrik Lindberg:
Förorternas återkomst

Tom Östling:
Hamsuns år i Helsingfors

Per-Erik Lönnfors:
En kvinna från Rödbergen


Panoptik / Nalle Valtiala:
Aurora Karamzin firar karneval på Boulevarden

Huvudredaktör: Trygve Söderling • Redaktionssekreterare: Yasmin Nyqvist
Redaktion:
 Niklas Bruun, Kristian Donner, Susanna Fellman, Barbro Holmberg, Jessica Parland-von Essen, Martina Reuter, Tom Sandlund, Charlotte Sundström, Ingmar Svedberg, Tom Söderman, Clas Zilliacus, Tom Östling
Ombud i Sverige: Thomas Henrikson

Prenumerera     •     E-post   •    Arkivoch register     •     Nya Argus hemsida