Nya Argus 2-3 / 2012


Omslagsbilderna är inspirerade av balettmiljön i Marianne Backléns roman Eldfågelns dans (2011), som kommenteras i prosaöversikten i detta nummer. Vatslav Nizjinskij uppträder på fotografiet till vänster i Le spectre de la rose (1911), till höger i Le Dieu Bleu (1912).
Hundrafemte årgången
Nummer 2–3 / 2012
Presslagt 21 februari
Tema: Fyrk, kultur, litteratur

Kommentarer / Trygve Söderling: Demaskering  

   Från ”Fyrk finns”-seminariet:
da Vincis euro
Gunilla Hemming:
Ödesnatten, ödesnatten – fast om dagen har vi ännu ganska kul!

Rita Paqvalén: Vem definierar kulturen?

Jenny Wikström:
Ett slag för bildning, intellektuell utveckling och trygga rum att tänka i


Yrsa Stenius: Ett livsstilsval / Presidentvalet 2012

Karl-Mikael Grimm:
Kröning / Presidentvalet 2012


Fredrik Hertzberg & Yasmin Nyqvist: Från jaget i spegeln till jaget i spillror. Prosaöversikt 2011 del 1

Barbro Enckell-Grimm:
Gamla män och små pojkar – Samtidigt. Poesiöversikt 2011


Tom Östling: Pippi på Papa – Nils Erik Forsgårds Hemingway

Robin Valtiala:
Tranströmers hemligheter och hemlighållanden


Debatt / Mikael Böök: Vad ska vi ha istället för EU? (pdf)Frank Borg: Pengar och livet


Panoptik / Nalle Valtiala: Morbror Vanja i äventyrsbadet ◆ En tidsresa till guldåldern

Huvudredaktör: Trygve Söderling • Redaktionssekreterare: Yasmin Nyqvist
Redaktion:
 Niklas Bruun, Kristian Donner, Susanna Fellman, Barbro Holmberg, Jessica Parland-von Essen, Martina Reuter, Tom Sandlund, Charlotte Sundström, Ingmar Svedberg, Tom Söderman, Clas Zilliacus, Tom Östling
Ombud i Sverige: Thomas Henrikson

Prenumerera     •     E-post    •    Arkiv och register     •     Nya Argus hemsida