Nya Argus 6-7 / 2012

August Strindberg, Marin i månsken, 1874 (?), olja på duk, 39 × 47 cm. Enligt Nationalmuseums utställningskatalog Strindberg: målaren och fotografen (Stockholm 2001) har originalet varit i privat ägo och är nu försvunnet.

Redaktörför detta nummer: Barbro Holmberg


Hundrafemte årgången
Nummer 6–7 / 2012
Presslagt 20 juni

Tema: Favoriter ur världslitteraturen

Kommentarer / Barbro Holmberg / Om moln och människor / Trygve Söderling / Klassiker. Kanon. Chorell?

Ann-Christine Snickars: Glöm inte att det är jordgubbssäsong  – Clarice Lispectors Stjärnans ögonblick

Ebba Witt-Brattström:
Sigrid Undsets Jenny
   
Bengt Ahlfors:
Rudyard Kiplings Djungelboken

Roger Holmström:
Vem minns Kamante? – Karen Blixens Den afrikanske farm

Ralf Andtbacka:
Mellan ordning och förvandling – om William Shakespeares Stormen

Thomas Warburton:
På tal om Ulysses

Henrika Ringbom:
Takasues dotter – Om mitt liv

Sara Ehnholm Hielm:
Sanning och konsekvens – Karl Ove Knausgårds Min kamp

John Swedenmark:
Anne Carsons Nox

Thomas Henrikson:
Hvad är en klassiker – August Strindbergs Röda rummet

Huvudredaktör: Trygve Söderling • Redaktionssekreterare: Yasmin Nyqvist
Redaktion:
 Niklas Bruun, Kristian Donner, Susanna Fellman, Barbro Holmberg, Jessica Parland-von Essen, Martina Reuter, Tom Sandlund, Charlotte Sundström, Ingmar Svedberg, Tom Söderman, Clas Zilliacus, Tom Östling
Ombud i Sverige: Thomas Henrikson

Prenumerera     •     E-post    •    Arkiv och register     •     Nya Argus hemsida