Nya Argus 10-11/2012

Bilden: John Frederick Lewis: ”The Siesta” (1876).
Tate Gallery, London.
”De besitta en sådan lysande skönhet att jag i deras närvaro känner det som en mjuk hand smekte min själ”
, förklarar Anna Winterbourne, en gestalt i Ahdaf Soueifs roman Kärlekens väv, om John Frederick Lewis (1805–1876) orientalistiska målningar. Omslagsbilden anknyter till Carita Backströms essä om Soueifs roman i detta nummer.
Hundrafemte årgången
Nummer 10–11 / 2012
Presslagt 5 november


Kommentarer / Trygve Söderling    Den offentliga sektorns glamour

Carita Backström
Kärlekens väv – en politisk saga

Antony Fredriksson
Är filosofin cynisk? Problemet med blicken utifrån

Barbara Lönnqvist
Grekisk mosaik – resebrev från Korfu

Tom Sandqvist
Funtus – den svarta fågeln

Erik Stenmark   
Den förvandlade målstenen

Fredrik Westerlund
Barnet och kriget i Le Clézios Vandrande stjärna

Panoptik / Raoul J. Granqvist: Kanonen i Öja ◆ Calle Pauli: Skeppsbrott ◆
Nalle Valtiala:
En midsommarnattsdröm med rullstol och gevär

Huvudredaktör: Trygve Söderling • Redaktionssekreterare: Yasmin Nyqvist
Redaktion:
 Niklas Bruun, Kristian Donner, Susanna Fellman, Barbro Holmberg, Jessica Parland-von Essen, Martina Reuter, Tom Sandlund, Charlotte Sundström, Ingmar Svedberg, Tom Söderman, Clas Zilliacus, Tom Östling
Ombud i Sverige: Thomas Henrikson

Prenumerera     •     E-post    •    Arkiv och register     •     Nya Argus hemsida