Nya Argus 4/2013

Bilden: Kritteckning av Mirjam Tuominen (1913–1967)
Hundrasjätte årgången
Nummer 4 / 2013
Presslagt 8 april


Kommentarer / Trygve Söderling:
De senaste skandalerna
Aspekter på Bensowgate

Jan Nybondas: Politiskt våld i liten och stor skala

Per-Erik Lönnfors: Schaubühne utmanar finanskapitalet

Jan Sundberg: Kommunreform utan eftertanke

Mirjam Tuominen / Tuva Korsström: ”Sagan om de fyra väktarna” + kommentar

Ulla-Lena Lundberg: Kontaktytor

Raoul J. Granqvist: Brev till min dotter – Theodor Kallifatides’ palimpsest


Panoptik / Fredrik Lindberg: Stadens hjärta ◆ Nalle Valtiala: Samvetet tar hem spelet ◆ S-ling: Framtiden för henTomas Mikael Bäck: Kasberget


Huvudredaktör: Trygve Söderling • Redaktionssekreterare: Yasmin Nyqvist
Redaktion:
 Niklas Bruun, Kristian Donner, Susanna Fellman, Barbro Holmberg, Jessica Parland-von Essen, Martina Reuter, Anna Rotkirch, Tom Sandlund, Charlotte Sundström, Ingmar Svedberg, Tom Söderman, Clas Zilliacus, Tom Östling
Ombud i Sverige: Thomas Henrikson

Prenumerera     •     E-post •    Arkiv och register     •     Nya Argus hemsida