Nya Argus 6/2013

Bilden: kommunistiska symboler är en vanlig syn i Kerala, som har den högsta läskunnigheten och längsta förväntade livslängden bland de indiska delstaterna och där kvinnorna, i kontrast till resten av subkontinenten, är flera än männen. De två största lokala kommunistpartierna, som turvis hade makten och återvaldes i demokratiska val under två decennier, befinner sig för närvarande i opposition. Bilden från den fattiga muslimska fiskarbyn Vizhinjam anknyter till Mikko Zengers artikel om de indiska kvinnornas situation på sidorna 188–195 i detta nummer. Foto: Trygve Söderling.
Hundrasjätte årgången
Nummer 6 / 2013
Presslagt 4 juni


Kommentarer / Trygve Söderling: När det vänder

Carita Backström: Askungen på Grootmoedersdrift

Carita Backström & Mai Palmberg: Ett samtal inspirerat av Agaat

Ola Stensson: Massakern i Amritsar

Mikko Zenger: Indiens största minoritet är också den mest diskriminerade

Anna Lena Bengelsdorff: Amos och Eirik – brevväxling under tre decennier


Panoptik / Nina Johansson: Eirik Hornborg – en mångsidig samhällspåverkare
◆ Erik Hallstensson: Må vi blicka tillbaka mot det förflutna
◆ Per-Erik Lönnfors: Gruvlig salménsk salva mot EMU och EU
◆ Alexandra Ramsay: Afrika i vår vardag
◆ Patrick Sibelius: Den moderna människan, kärleken och konsten
◆ Ivo Holmqvist: ”Aran som ser allt…”
◆ Nalle Valtiala: Dystopia: en böld punkteras med ironi
◆ Johanna Karlsson: Remont på Dramaten


Huvudredaktör: Trygve Söderling • Redaktionssekreterare: Yasmin Nyqvist
Redaktion:
 Niklas Bruun, Kristian Donner, Susanna Fellman, Barbro Holmberg, Jessica Parland-von Essen, Martina Reuter, Anna Rotkirch, Tom Sandlund, Charlotte Sundström, Ingmar Svedberg, Clas Zilliacus, Tom Östling
Ombud i Sverige: Thomas Henrikson

Prenumerera     •     E-post •    Arkivoch register     •     Nya Argus hemsida