Nya Argus 3/2014

Omslagsbilden av sångarna Édith Piaf och Georges Moustaki på stranden i Deauville, Frankrike, 1958, anknyter till Mårten Westös essä om Moustaki i detta nummer. Bland annat sången ”Milord”, känd i Piafs tolkning, är skriven av Moustaki och de två hade ett ”kort och stormigt” förhållande i slutet av 1950-talet.
Hundrasjunde årgången
Nummer 3 / 2014

Presslagt 3 mars

Kommentarer /  Trygve Söderling: De tre yttranderymderna

Klaus Törnudd: Det hjälplösa världssamfundet

Markku Envall: Aforismer

Tomas Jansson, Alma Pöysti, Annika Tudeer : Ny generation? Ett teatersamtal (1)

Mårten Westö: Moustaki in memoriam

Patrik Aaltonen: Legenden om Euterpe

Gunnar Högnäs: Karta, karta på väggen där (2)

Else-Britt Kjellqvist: En bok om en diktare mellan två världskrig


Debatt / Marianne Andersson: Pay back time?
Panoptik / Bo Pettersson: Är han på väg tillbaka? ◆ Eva E. Johansson: Anna Bondestam – berättare i vardagsklänning? ◆ Nora Hämäläinen: Inte bara hur vi talar ◆ Henry Pihlström: Charles Darwin och argusögon i naturen

Huvudredaktör: Trygve Söderling • Redaktionssekreterare: Yasmin Nyqvist
Redaktion:
 Niklas Bruun, Kristian Donner, Susanna Fellman, Barbro Holmberg, Jessica Parland-von Essen, Martina Reuter, Anna Rotkirch, Tom Sandlund, Charlotte Sundström, Ingmar Svedberg, Clas Zilliacus, Tom Östling
Ombud i Sverige: Thomas Henrikson

Prenumerera     •     E-post •    Arkivoch register     •     Nya Argus hemsida