Nya Argus 4-5/2014

Omslagsbilden: Gustav Klimt och Franz Matsch fick av den grekiske mecenaten och affärsmannen Nikolaus Dumba i uppdrag att dekorera två rum i Palais Dumba i Wien. Skissen ”Musik” var tänkt att bli en målning ovanför dörren till musikrummet. Målningen anknyter till de två musikrelaterde essäerna i detta nummer. Viktor Granö skriver om musikens transformation i och med teknologins utveckling och Oliver Parland gör en semiotisk och semantisk analys av Mahlers tionde symfoni.
Hundrasjunde årgången
Nummer 4–5 / 2014

Presslagt 5 maj

Kommentarer / Trygve Söderling: Dragkamp om Ukraina
Andrej Zubov: Det har hänt förut ◆ Fabian Linde: Ukraina i civilisationernas kamp 
◆ Viktor Krivulin: Dikt till ett gränsande län ◆ Mikko Zenger: Indien vid valurnorna 
◆ Martin Enckell: hinduthva ◆ Tom Sandlund: O flower of Scotland – frihet eller 300 pund mer ◆ Nana Blomqvist: Kommodifierad intimitet – intimitet som handelsvara ◆ Ola Stensson: Att kultivera massorna ◆ Tomas Jansson, Alma Pöysti, Annika Tudeer: Bara glöm Svenskis? Ett teatersamtal (2) ◆ Viktor Granö: Infångad musik? ◆ Oliver Parland: Eros unbound – Mahlers sista symfoni som förlust och transcendens

Panoptik /  Leif Sonkin: Visionären Guss Mattsson ◆ Robin Valtiala: Roman om språkets nyanser ◆ 
Miriam Rönnqvist: Provinsen bortom havet ◆ Nalle Valtiala: Tre procent Gogol på Amos / En glänsande seger för Jane Austen / Mer Da Ponte än Mozart ◆  Antony Fredriksson: Uppmärksamhetens konst

Huvudredaktör: Trygve Söderling • Redaktionssekreterare: Yasmin Nyqvist
Redaktion:
 Niklas Bruun, Kristian Donner, Susanna Fellman, Barbro Holmberg, Jessica Parland-von Essen, Martina Reuter, Anna Rotkirch, Tom Sandlund, Charlotte Sundström, Ingmar Svedberg, Clas Zilliacus, Tom Östling
Ombud i Sverige: Thomas Henrikson

Prenumerera     •     E-post •    Arkiv och register     •     Nya Argus hemsida