Nya Argus 11/2014
Picasso i badet. Foto Douglas David Duncan i Cannes 1956. ©Harry Ransom Center, The University of Texas at Austin
Hundrasjunde årgången
Nummer 11 / 2014

Presslagt 6 oktober

Kommentarer / Trygve Söderling:
Pulinat pois – Frihetsretorikens begränsningar

Ur Arkiven / Georg Henrik von Wright: Max Planck och atombomben ◆ Kommentar / Tom Reuter ◆ Panoptik / Tom Reuter: Hitlertysklands forskningspolitik


Per Klingberg: George MacDonalds drömvärldar ◆ Otto Linderborg: Antikens historielöshet ◆ Peter Berglund: På kyrkogården i Portbou
Debatt / Michel Ekman: I arga poeters sällskap
Panoptik / Nalle Valtiala: Kan man bo i ett dass? ◆ Nalle Valtiala: Sylvi på Skillnadsgatan ◆ Ivo Holmqvist: Att bredda och fördjupa bilden av poesin ◆ Robin Valtiala: Läsaren ska få nöja sig med att skumma ◆ Emil Fuchs: Långtidsprognoser ◆ Barbro Holmberg: Punctum


Nya Argus på bokmässan i Helsingfors


Huvudredaktör: Trygve Söderling • Redaktionssekreterare: Yasmin Nyqvist
Redaktion:
 Niklas Bruun, Kristian Donner, Susanna Fellman, Barbro Holmberg, Jessica Parland-von Essen, Martina Reuter, Anna Rotkirch, Tom Sandlund, Charlotte Sundström, Ingmar Svedberg, Clas Zilliacus, Tom Östling
Ombud i Sverige: Thomas Henrikson

Prenumerera     •     E-post •    Arkivoch register     •     Nya Argus hemsida