Nya Argus 12/2014
Illustration: Lotta Green
Hundrasjunde årgången
Nummer 12 / 2014

Presslagt 24 november

Tema: Finlandssvensk offentlighet i förvandling
Kommentarer /
Jessica Parland-von Essen: Gräver man ner sig istället för att analysera ordentligt?Trygve Söderling: Debattlogg, november

Mikael Hindsberg: Digitala strategier i ett nytt medielandskap ◆ Rabbe Sandelin: Mem och myter i nyhetsbevakningen och sociala medier ◆ Henrik Othman: Framtiden finns i växelverkan ◆ Barbro Teir: Journalistikens hårda kärna består ◆ Per-Erik Lönnfors HBL 150 – Doktor Anderssons testamente: Vad HBL:s historik kunde ha berättat ◆ Thomas Rosenberg: Vi lever! – Om tidskrifterna och den digitala omvandlingen ◆ Jessica Parland-von Essen: Brages Pressarkiv och Presstanda – början på slutet eller något nytt?Tom Moring: Tradition och förnyelse ◆ Sebastian Nyberg: Schildts & Söderströms alternativa businessplaner ◆


Register för Nya Argus 2014


Huvudredaktör: Trygve Söderling • Redaktionssekreterare: Yasmin Nyqvist
Redaktion:
 Niklas Bruun, Kristian Donner, Susanna Fellman, Barbro Holmberg, Jessica Parland-von Essen, Martina Reuter, Anna Rotkirch, Tom Sandlund, Charlotte Sundström, Ingmar Svedberg, Clas Zilliacus, Tom Östling
Ombud i Sverige: Thomas Henrikson

Prenumerera     •     E-post •    Arkivoch register     •     Nya Argus hemsida