Nya Argus 02-03/2015
Nicholas Roerich: Заморские гости (Gäster från fjärran), 1901

Redaktör för detta nummer: Anna Rotkirch

1.3.2015: Sedan Nya Argus temanummer på temat Post-Sovjet gick i tryck 17.2.2015 har det officiella antalet dödade i Ukraina ökat till nästan sextusen människor och en ledande rysk oppositionspolitiker blivit brutalt mördad ett stenkast från Röda torget. Vi tillägnar detta nummer minnet av Boris Nemtsov, 9.10.1959 – 27.2.2015.
Hundraåttonde årgången
Nummer 2–3 / 2015

Presslagt 17 februari

Kommentarer /
Anna Rotkirch: Trängd stormakt eller maffiastat?

Zinaida Lindén: Bakom oförståelsen ◆ Anna Temkina: Statusuppdateringar 2014 ◆ Fabian Linde: Blocktänkandets återkomstKalle Kniivilä: Den ryska ärans stad ◆ Anna-Lena Laurén: Majdan: ”Det handlar inte om Europa. Det handlar om vår värdighet” ◆ Barbara Lönnqvist: Petersburgsgraffiti ◆ Kristina Rotkirch: För er och vår frihet ◆ Marianne Bargum: På kongress i kontrasternas Kirgizistan


Debatt / Christofer Cronström: Niels Bohr och Werner Heisenberg
Panoptik / Henry Philström: Allt om handenZinaida Lindén: En författare i stormens öga

Huvudredaktör: Trygve Söderling • Redaktionssekreterare: Yasmin Nyqvist
Redaktion:
 Niklas Bruun, Kristian Donner, Susanna Fellman, Barbro Holmberg, Jessica Parland-von Essen, Martina Reuter, Anna Rotkirch, Tom Sandlund, Charlotte Sundström, Ingmar Svedberg, Clas Zilliacus, Tom Östling
Ombud i Sverige: Thomas Henrikson

Prenumerera     •     E-post •    Arkiv och register     •     Nya Argus hemsida