Nya Argus 3/2016

Scen ur pjäsen Förvandlingen, Svenska Teatern våren 2016. Foto: Yoshi Omori
Hundranionde årgången
Nummer 3 / 2016

Presslagt 5 april

Kommentarer / Trygve Söderling: Lokala frågor. Hbl och revolutionen

Ur arkiven / Jan-Magnus Jansson: Tidningen som institution (1964)


Michel Ekman: Skar i skriflax liten reva i tystsjoket – poesiöversikt 2015

Poesi / Tomas Mikael Bäck: Fyra dikter

Ann-Christine Snickars & Martin Welander: Prosaåret 2015

Ola Stensson: Det stora juridiska språnget


Debatt / Pascale Vielle: Var blev de trakasserade kvinnorna av?


Panoptik / Martina Moliis-Mellberg: Filmhistoria med sydstatsfokusSofia Sjö: Kritiskt och personligt om krig ◆ Ivo Holmqvist: A Poem for Ireland ◆ Anders Björnsson:Det bedrägliga minnet och den goda glömskan – en kortessä ◆ Svante Lindberg: Kunskapsbygge om kultur, samhälle och pedagogik i sekelskiftets Frankrike, Belgien och Skandinavien ◆ Mikael Enckell: De va de live ◆ Nalle Valtiala: Kafka med fart och fläkt