Nya Argus 7/2016

NYA ARGUS

Nr 7 • 2016


Publicerad på nätet 13.7.2016NB: detta register uppdateras efter 2016 på adressen https://nyaargus.fi/favoriter.html

Favoriter ur världslitteraturen – register 1986–2016


Nya Argus publicerar i detta nummer för tjugonde gången en samling personliga läsningar av ”favoriter ur världslitteraturen”. Temat har sitt ursprung i Rundradions sommarserier åren 1985, 1988, 1991, 1993, 1996 och 2000–2005, av vilka texterna från de två första årgångarna publicerades av YLE i två häften 1986 och 1990. Från och med 1993 har de i stället tryckts i Nya Argus och från och med 2008 är essäerna skrivna direkt för tidskriften. Siffrorna inom parentes hänför sig till tryckåret.

 

Adams, Richard: Den långa flykten (Lisbeth Landefort, 1995)

Ahlin, Lars: Om (Maria Zennström, 2002)

Aldrich, Thomas Bailey: The Story of a Bad Boy (Nalle Valtiala, 2016)

Amiel, Henri Frédéric: En drömmares dagbok (Majlis Qvickström, 1990)

Andersen, H.C.: Snödrottningen (Thomas Henrikson, 2006)

Appelfeld, Aharon: Undrens tid (Eva Odrischinsky, 2006)

Arosenius, Ivar: Kattresan (Barbro Enckell-Grimm, 2011)

Austen, Jane: Stolthet och fördom (Matilda Hellman, 2005)

 

Balzac, Honoré de: Två unga hustrurs memoarer (Barbro Enckell, 1995)

Bayard, Pierre: Vem mördade Roger Ackroyd? (Ulf Örnkloo, 2003)

Beckett, Samuel: Avigt & Co (Ann-Christine Snickars, 2002)

     — Dikter (John Swedenmark, 2003)

Beauvoir, Simone de: Det andra könet (Trygve Söderling, 2003)

     — Mandarinerna (Sara Ehnholm Hielm, 2010)

Beecher Stowe, Harriet: Onkel Toms stuga (Carita Backström, 2011)

Bellow, Saul: Herzog (Leif Salmén, 2009)

Benjamin, Walter: Paris, 1800-talets huvudstad. Passagearbetet (Gungerd Wikholm, 1997)

Benzon, Karl (Bob): Mesopotamiska ballader (John Swedenmark, 2002)

Berger, John: Into Their Labours (Carita Backström, 2015)

Bergman, Hjalmar: Herr von Hancken (Michel Ekman, 1995)

Blixen, Karen: Babettes gästabud (Erik Ohls, 1986)

     — Den afrikanske farm (Roger Holmström, 2012)

Boétie, se La Boétie

Bove, Emmanuel: Mina vänner (Ann-Christine Snickars, 2015)

Bowles, Jane: Två allvarligt sinnade damer (Ulrika Bengts, 2005)

Boye, Karin: Kallocain (Ann-Christine Snickars, 2013)

Brautigan, Richard: I sockret av meloner (John Swedenmark, 2001)

Bremer, Fredrika: Hemmen i den nya världen (Carita Backström, 2014)

Broch, Hermann: Vergilii död (Tom Sandqvist, 2015)

Brontë, Emily: Svindlande höjder (Karmela Bélinki, 2004)

Bulgakov, Michail: Mästaren och Margarita (Camilla Thelestam, 1990)

Burnett, Frances Hodgson: Den hemliga trädgården (Charlotte Sundström, 2004)

Büchner, Georg: Dramatik och prosatexter (Håkan Lindgren, 2014)

 

Calvino, Italo: De osynliga städerna (Gungerd Wikholm, 2001)

Camus, Albert: Pesten (Barbro Holmberg, 1995)

     — Människans revolt (Nike Parland, 2005)

Canetti, Elias: Rösterna i Marrakesh (Leif Salmén, 2006)

Canth, Minna: Arbetarens hustru & Bland fattigt folk (Ann-Christine Snickars, 2004)

Čapek, Karel: Ett år med min trädgård (Mårten Westö, 2013)

Carroll, Lewis: Alice i Underlandet (Ann-Christine Snickars, 2001)

Carson, Anne: Nox (John Swedenmark, 2012)

Cervantes Saavedra, Miguel de: Den snillrike riddaren Don Quijote av La Mancha (Ann-Christine Snickars, 2003) (Macu de la Cruz, 2014)

Chesterton, C.G.: Det flygande värdshuset (Erik Ohls, 1995)

Collingwood, R.G.: The Principles of Art (Cecilia Björk, 2014)

 

Dante Alighieri: La Divina Commedia(Thomas Henrikson, 2004)

Defoe, Daniel: Pestens år (Ulf Örnkloo, 2006)

Delblanc, Sven: Hedebysviten (Åminne) (Ulf Örnkloo, 1995)

Dickens, Charles: Lysande utsikter (Carita Nyström, 2001)

     — Pickwickklubben, Dombey & Son, m.fl. (Zinaida Lindén, 2010)

Diderot, Denis: Jakob Fatalisten och hans husbonde (Clas Zilliacus, 1986)

Diktonius, Elmer: Höstlig bastu (Marit Lindqvist, 2005)

Dos Passos, John: USA-trilogin (Camilla Thelestam, 1994)

Dostojevskij, Fjodor: Brott och straff (Barbro Enckell-Grimm, 2013)

Doyle, Arhur Conan: Sherlock Holmes (Thomas Wulff, 1986)

Dreiser, Theodore: Jennie Gerhardt (Marianne Bargum, 2015)

Durrell, Lawrence: Alexandria-kvartetten (Anna Mannil, 1995)

Döblin, Alfred: Berlin Alexanderplatz (Robin Valtiala, 2008)

 

Eckermann, J.P.: Samtal med Goethe (Fredrik Hertzberg, 2009)

Egner, Thorbjørn: Klas Klättermus och de andra djuren i Hackebackeskogen (Anders Larsson, 2011)

Eliot, George: Daniel Deronda (Karmela Bélinki, 1986)

     — Middlemarch (Marianne Bargum, 1995)

Ellison, Ralph: Osynlig man (Marianne Bargum, 2011)

Engdahl, Horace: Cigaretten efteråt och Den sista grisen (Birgitta Ulfsson, 2016)

Enquist, Per Olov: Nedstörtad ängel (Märta Tikkanen, 2009)

Fitzgerald, F. Scott: Natten är ljuv (Pauli W. Leiponen, 1997)

Flaubert, Gustave: Madame Bovary (Merete Mazzarella, 1986)

Fontane, Theodor: Effi Briest (Gösta Kjellin, 1990)

Freud, Sigmund: Moses och monoteismen (Leif Salmén, 2015)

Fröding, Gustaf: Brev (Ghita Barck, 1994)

García Lorca, Federico: Zigenarballader (Jenny Kajanus, 2005)

García Márquez, Gabriel: Hundra år av ensamhet (Lars Sund, 2009)

     — Patriarkens höst (Clas Zilliacus, 2011)

Genêt, Jean: Rosenmiraklet (Camilla Hammarström, 2004)

Gide, André: Om icke vetekornet dör (Claes Andersson, 1986)

Goethe, J.W. von: Den unge Werthers lidanden (Michel Ekman, 1990)

Golding, William: Flugornas herre (Kjell Lindblad, 2014)

Gontjarov, Ivan: Oblomov (Thomas Henrikson, 1997)

Gorkij, Maksim: den självbiografiska trilogin Min barndom, Ute i världen & Mina universitet (Trygve Söderling, 2004)

Hamsun, Knut: Svält (Ralf Andtbacka, 2006)

ansen, Vilh.: Rasmus Klump bygger skib (Asger Albjerg, 2014)

Hašek, Jaroslav: Den tappre soldaten Švejks äventyr under världskriget (Thomas Henrikson, 2002)

Heidenstam, Verner von: Karolinerna 1–2 (Thomas Henrikson, 2005)

”Heines judiska dilemma” (Karmela Bélinki, 1990)

Hemingway, Ernest: Den gamle och havet (Clas Zilliacus, 2005)

Herczeg, Ferenc: Gyurkovicsarna (Henrik Enckell, 1994)

Herodotos från Halikarnassos: Muser eller Nio historiska böcker (Thomas Warburton, 2001)

Homeros: Sången om Odysseus (Thomas Henrikson, 2001)

Hugo, Victor: Samhällets olycksbarn (Alexandra Ramsay, 2003)

 

Jacobsen, Benjamin: Mordet på änkeprostinnan (Ulf Örnkloo, 2004)

Jacobsen, J.P.: Fru Marie Grubbe (Carita Nyström, 2002)

James, Henry: Washington Square (Marianne Bargum, 2002)

Jansson, Tove: Bildhuggarens dotter (Maria Antas, 1997)

Jimenez, J.R.: Silver och jag (Majlis Qvickström, 1994)

Jobs bok (Carina Nynäs, 2002)

Joyce, James: Odysseus (Ebba Elfving, 1994)

     — ”På tal om Ulysses” (om översättning) (Thomas Warburton, 2012)

Järnefelt, Arvid: Mina föräldrars roman (Marianne Bargum, 1990)

 

Kafka, Franz: Processen (Marcus Groth, 1995)

Kaipainen, Anu: Ärkeängeln i Uleåborg (Ann-Christine Snickars, 2009)

Keats, John: Vad trasten sade (Peter Mickwitz, 2014)

Kerouac, Jack: På drift (Karl Henrik Nikula, 1986)

Kertész, Imre: Det landsförvisade språket (Christel Björksten, 2009)

Kierkegaard, Søren: Førførerens Dagbog (Asger Albjerg, 2003)

Kilpi, Volter: Alastalon salissa (Johannes Salminen, 2013)

Kipling, Rudyard: Djungelboken (Bengt Ahlfors, 2012)

Kiš, Danilo: barndomstrilogin Tidiga sorger, Trädgård, aska & Timglaset (Barbara Lönnqvist, 2004)

Kleist, Heinrich von: Michael Kolhaas (Gösta Kjellin, 1990)

Koestler, Arthur: Pil i det blå & Den osynliga skriften (Ghita Barck, 1986)

Knausgård, Karl Ove: Min kamp (Sara Ehnholm Hielm, 2012)

Kyrklund, Willy: Mästaren Ma (Erik Ohls, 2015)

 

La Boétie, Étienne de: Frivillig träldom (John Swedenmark, 2016)

Laforet, Carmen: Nada (Jenny Kajanus, 2006)

Lagercrantz, Olof: Om konsten att läsa och skriva (Birgitta Ulfsson, 2010) (Åsa Stenvall-Albjerg, 2014)

Lagerlöf, Selma: Gösta Berlings saga (Pia Ingström, 1990)

Lawrence, T.E.: Seven Pillars of Wisdom (Leif Salmén, 2013)

Lermontov, Michail: Demonen (Kristina Rotkirch, 2013)

Leskov, Nikolaj: En döende ätt (Leif Salmén, 2001)

Levi, Primo: Är detta en människa (Barbro Holmberg, 2010)

Lindgren, Astrid: Allt om Karlsson på taket (Robin Valtiala, 2016)

Lindgren, Barbro: ”Reflektioner kring Barbro Lindgren” (Christina Andersson, 2008)

Linna, Väinö: Här under polstjärnan (Robert Åsbacka, 2009)

Linné, Carl von: Nemesis Divina (Thomas Warburton, 1994)

Lispector, Clarice: Stjärnans ögonblick (Ann-Christine Snickars, 2012)

Lo-Johansson, Ivar: Lyckan (Camilla Hammarström, 2006)

Lorca, se under García Lorca

 

Maistre, Xavier de: Resa i mitt rum (Susanne Ringell, 2011)

Malaparte, Curzio: Kaputt (Timo Hämäläinen, 2008)

Mann, Thomas: Bergtagen (Leif Salmén, 1986)

     — Tristan (Gösta Kjellin, 1995)

     — Hans kunglig höghet (Lisbeth Landefort, 2009)

Marcus Aurelius: Självbetraktelser (Ralf Andtbacka, 2016)

Márquez, se García Márquez

Martinson, Harry: Vinden på marken (Majlis Qvickström, 1997)

     — Vägen till Klockrike (Ann-Christine Snickars, 2005) (Kristin Olsoni, 2014)

     — Svärmare och harkrank (Mårten Westö, 2006)

McCullers, Carson: Hjärtat jagar allena (Monika Fagerholm, 2014)

Melville, Herman: Moby Dick (Tom Östling, 2003)

Michaux, Henri: Monsieur Plume (Claes Andersson, 1997)

Mishima, Yukio: Demaskering (Ulrika Bengts, 1994)

Montaigne, Michel de: Essayer (Leif Salmén, 1990)

     — Essayer 2 (Leif Salmén, 1994)

Montgomery, Lucy Maud: Anne på Grönkulla (Julia Tidigs, 2016)

Morante, Elsa: Arturos ö (John Swedenmark, 2006)

Musil, Robert: Mannen utan egenskaper (Monica Nagler, 1997)

Mykle, Agnar: Sången om den röda rubinen (Petter Lindberg, 2005)

Müller, Herta: Kungen bugar och dödar (Tapani Ritamäki, 2016)

 

Nabokov, Vladimir: Pnin (Thomas Wulff, 2014)

Némirovsky, Irène: Storm över Frankrike (Marianne Bargum, 2008)

     — David Golder (Eva Odrischinsky, 2016)

Nimier, Marie: Tystnadens drottning (Marianne Bargum, 2009)

Novalis: Fragment (John Swedenmark, 1994)

Nordbrandt, Henrik: kärlekslyrik (Claes Andersson, 2001)

 

Oates, Joyce Carol: Blonde (Anna Friman, 2011)

Onerva, L: Mirdja (Anna Friman, 2004)

Orwell, George: Hyllning till Katalonien (Trygve Söderling, 2001)

Oswald, Gösta: En privatmans vedermödor (Marit Lindqvist, 2003)

 

Pascal, Blaise: Tankar (Leif Salmén, 1997)

Pasternak, Rilke, Tsvetajeva: Korrespondens 1926 (Thomas Henrikson, 2011)

Pessoa, Fernando: Orons bok (Thomas Henrikson, 2008)

Pindaros: Oden (John Swedenmark, 2010)

Poe, Edgar Allan: Morden på rue Morgue (Ulf Örnkloo, 1994)

Predikaren (Carina Nynäs, 2001)

Proust, Marcel: På spaning efter den tid som flytt (Camilla Hammarström, 2002)

Pusjkin, Aleksandr: Eugen Onegin (Eleonora Joffe, 2010)

 

Rekola, Mirkka: Muistikirja (Henrika Ringbom, 2016)

Rhys, Jean: Den första hustrun (Camilla Thelestam, 1995)

Rilke, Rainer Maria: Brev (Carita Nyström, 1986)

     — Korrespondens 1926 se Pasternak

Roth, Philip: Patrimony (Mathias Rosenlund, 2013)

Runeberg, J.L.: ”Några tidiga dikter” (Camilla Hammarström, 2003)

 

Salminen, Sally: Katrina (Camilla Thelestam, 2003)

Sand, George: Lélia (Karmela Bélinki, 1994)

Sandel, Cora: Alberte (Vivi-Ann Hakalax, 1997)

Sandemose, Aksel: Varulven (Märta Tikkanen, 1997)

Sartre, Jean-Paul: Les mots (Marianne Bargum, 2013)

Schildt, Runar ”och 1918” (Ghita Barck, 1990)

von Schoultz, Solveig: De sju dagarna (Barbro Enckell-Grimm, 2005)

Sebald, W.G.: Svindel. Känslor. (Thomas Henrikson, 2010)

     — Austerlitz (Tapani Ritamäki, 2013)

”Senecas 88:nde brev till Lucilius” (John Swedenmark, 2008)

Shakespeare, William: Hamlet (Ann-Christine Snickars, 1997)

     — Stormen (Ralf Andtbacka, 2012)

”Sindbad Sjöfararen ur 1001 natt” (Gösta Kjellin, 1994)

Sjöberg, Birger: Kriser och kransar (John Swedenmark, 2004)

Smedley, Agnes: Daughter of Earth (Anita von Wright-Grönberg, 1994)

Steinbeck, John: Riddarna kring Dannys bord (Ulf Örnkloo, 1990)

     — Vredens druvor (Camilla Thelestam, 2015)

Stendhal: Om kärleken (Barbro Enckell-Grimm, 2002)

     — Rött och svart (Tapani Ritamäki, 2011)

Sterne, Laurence: Välborne herr Tristram Shandy (Tom Östling, 2002)

Strindberg, August: Fröken Julie (Birgitta Ulfsson, 2001)

     — En dåres försvarstal (Charlotte Sundström, 2006)

     — Röda rummet (Thomas Henrikson, 2012)

Swift, Jonathan: Gullivers resor (Merete Mazzarella, 1990)

Szerb, Antal: Resa i månljus (Tom Sandqvist, 2016)

Szymborska, Wisława: Dikter (Cecilia Björk, 2010)

Söderberg, Hjalmar: Den allvarsamma leken (Thomas Henrikson, 2003)

 

Takasues dotter: Om mitt liv (Henrika Ringbom, 2012)

Tavaststjerna, Karl: Lille Karl (Ann-Christine Snickars, 2008)

Thoreau, Henry David: Skogsliv vid Walden (Anna-Lisa Sahlström, 1986)

Tolstoj, Leo: Anna Karenina (Alexandra Ramsay, 2002)

     — Hadzji-Murat (Kristina Rotkirch, 2004)

     — Krig och fred (Eva Odrischinsky, 2005)

Trakl, Georg: Helian & andra dikter (John Swedenmark, 1995)

Trumbo, Dalton: Johnny var en ung soldat (Tatiana Sundgren, 1994)

Tsvetajeva, Marina: Korrespondens 1926: se Pasternak

Tsypkin, Leonid: Sommaren i Baden-Baden (Kristina Rotkirch, 2015)

Tunström, Göran: Berömda män som varit i Sunne (Agneta Ara, 2010)

Tusen och en natt (Zinaida Lindén, 2002)

     — se även Sindbad Sjöfararen

Twain, Mark: Huckleberry Finns äventyr (Pauli W. Leiponen, 1990)

 

Undset, Sigrid: Jenny (Ebba Witt-Brattström, 2012)

 

Valle-Inclan, Ramón del: Tyrannen Banderas (Clas Zilliacus, 1990)

Vasari, Giorgio: Berömda renässanskonstnärers liv (Gungerd Wikholm, 2002)

Verne, Jules: Två års ferier (Kjell Lindblad, 2014)

Vesaas, Tarjei: Båten om kvällen (Ann-Christine Snickars, 2006)

Vian, Boris: Dagarnas skum (Ulrika Bengts, 2006)

 

Waltari, Mika: Johannes Angelos (Björn Vikström, 2001)

Weiss, Peter: Motståndets estetik (Trygve Söderling, 1986)

Wharton, Edith: Glädjens hus (Maria Antas, 2004)

Wilder, Laura Ingalls: Det lilla huset på prärien (Pia Ingström, 1995)

Wilder, Thornton: San Luis bro (Hans Jonstoij, 1990)

Woolf, Virginia: Mot fyren (Ann-Christine Snickars, 1990)

     — Samlade noveller och prosaskisser (Tapani Ritamäki, 1994)

Wright, Richard: Son av sitt land (Marianne Bargum, 2005)

Wägner, Elin: Pennskaftet (Karmela Bélinki, 2005)

 

Zweig, Stefan: Schack (Leif Salmén, 2014)

 

 

Ågren, Leo: trilogin Kungsådern, När gudarna dör och Fädrens blod (Gösta Ågren, 1986)

 

18.5.2016, Barbro Holmberg, ansvarig redaktör för Favoriterna