Nya Argus 7/2016

Den läsande flickan på omslagsbilden fotograferades 1949 av Chris Ware i Foyle’s bokhandel, London.

© Getty Images

Hundranionde årgången
Nummer 7 / 2016

Presslagt 11 juli

Tema: Favoriter ur världslitteraturen


Kommentarer / Barbro Holmberg: Favoriter ur världslitteraturen, 20 år

Tapani Ritamäki :Allsång i Rumänien

John Swedenmark: Étienne de La Boétie: Frivillig träldom (1548)

Birgitta Ulfsson: Aforismer, essäer, ironi och exhibitionism

Henrika Ringbom: Minnet glimtar

Ralf Andtbacka: ”Livet är en kamp och en färd i främmande land”

Tom Sandqvist: En ungersk klassiker

Eva Odrischinsky: Irène Némirovskys David Golder

Robin Valtiala: Vaccin mot verklighetens Karlssonar

Julia Tidigs: En flicka med stora ord och idéer

Nalle Valtiala: The Story of a Bad Boy


Poetisk essä / Henrika Ringbom: ur elden leende


Register / Favoriter ur världslitteraturen 1986–2016