Nya Argus 8/2016

"Utfärd till Pellinge, okänd kvinna". Foto: Bernard Åström (1909).

Källa: SLS arkiv, SLS 1555

Hundranionde årgången
Nummer 8 / 2016

Presslagt 5 oktober

Kommentarer / Trygve Söderling: Demagogi, demokratur, despotiJessica Parland-von Essen: Ta över berättelsen


Ur arkiven / Emil Zilliacus: Mussolini. Några personliga intryck och minnesbilder (1925)

Petter Lindblad Ehnborg: De små minnenas mästare och mitt hjärtas förlorade slag

Anders Björnsson: Småpratets triumfer


Prosa / Ann-Helén Andersson: Verklighetsflykt i nöd och lust


Numrets dikt / Ragnar Jändel: ”Vid havet” + Kommentar / Tomas Mikael Bäck


Carita Backström: Juha Hurmes flådda tankar

Rune Forsbeck: Tro som politik – några reflektioner kring Beyers Naudés liv och verk


Panoptik / Bo Lönnqvist: Olaus Magnus Redivivus ◆ John Björkman: Falnande socialdemokratisk glöd och raseriets nya härdar ◆ Peter Berglund: De bristfälliga källornas kreativa möjligheter ◆ Claus Elholm Andersen: Fodbold og kulturkamp i USAAntony Fredriksson: Fotografiets dokumentära förmåga