Nya Argus 12-13/2020

Bild: Ika Österblad

Hundratrettonde årgången
Nummer 12-13 / 2020

Presslagt 16 december

Kommentarer / Trygve Söderling: Influencerns nya kläder

Ika Österblad: Satirens udd är inte automatiskt riktad mot makten

Johan Ekman: Den demokratiska kapitalismen infekterad


Poesi / Per Olvmyr: Prenumeration på ett snöfall

Gordana Malešević: Östeuropeiska länder skapar avstånd till Kina

Vesa Oittinen: Arvet från Hegel

Stig-Olof Londen: George Steiner in memoriam

Per-Erik Lönnfors: Världen vänder ett historiskt blad

Lars Ellström: Skukdomsveder


Prosa / Drago Jančar: Ängelns blick Dikt / Hans Boij: Bifall


Panoptik / Sofia Eriksson: Liv föder dikt – Märta Tikkanen dubbelt biograferad

Tom Reuter: Med Anders Cleve i Jugoslavien och Italien

Håkan Mattlin: Nytt forum för utrikespolitisk diskussion

Thomas Rosenberg: Wilhelm Ramsay – Fennoskandiens fader

Nalle Valtiala: Några av oss: ett brev till Eva + Dur och moll för små och stora + Tre pjäsantologier – tre fingrar i vinden + Blaue Frau nära kanten

Nya Argus 2020. Artikelregister

Elianne Rehn: Konst för alla – på elskåpen


Sonett / Pontus Kyander: En blick mot gården