Nya Argus 3/2020

Natalja Gontjarova: Velocipedist, 1913. Gontjarova-utställningen öppnar på Ateneum, Helsingfors 27.2.2020

Hundratrettonde årgången
Nummer 3 / 2020

Presslagt 29 januari

Kommentarer / Trygve Söderling: Myten om Någonstans

Johan Ekman: Motstånd betyder relevans


Mikko Zenger: Modis Indien smakar fascism

Poesi / D.J. Trump: I never understood wind

Mio Lindman: Döljer inget, eller kanske allt. Finlandssvensk essäistik 2019

Barbro Enckell-Grimm: Sagor för de stora och poesi för de små. Tendenser i barn- och ungdomsboksutgivningen

Marit Lindqvist: PS om Andbacka 

Ann-Christine Snickars och Kaneli Johansson: Villastaden, jagprosan och mammorna. Finlandssvensk prosa 2019 

Michel Ekman: Skymning. Fem variationer

Simon O. Pettersson: Friedrich Heinrich Jacobi – det konkretas filosof


Debatt / Martin Malmgren: Beethoven överbord? Klassisk musik och kvotering


Panoptik / Gordana Malešević: Filmens värld tydliggör kulturpolitiska skillnader mellan Kina och Taiwan

Trygve Söderling: Gontjarovas revansch