Nya Argus 4/2020

Harriet Andersson, Jörn Donner och Kobran – telefonmodellen i tiden. Stockholm 1964, foto Gösta Glase.

Hundratrettonde årgången
Nummer 4 / 2020

Presslagt 18 mars

Kommentarer / Johan Ekman: En sjuk världsekonomi

Trygve Söderling: Scoopet som försvann


Gordana Malešević: #MeToo i Sydkorea och Japan; märkbara skillnader

Leif Friberg: Nio försök att närma sig Donner. Del 1– 5 av 9

Michel Ekman: ”Konsten att vara rädd har jag inte riktigt lärt mig”. En intervju med Mikael Enckell


Lyrik, prosa / Pontus Kyander: Orfeus i Palmyra + Nedstigning i mörker


Clas Zilliacus: Jaan Kross som språkkonstnär

Raoul J. Granqvist: Från zulu till meänkieli. Sara Lidman avlyssnar, samtalar, nedtecknar


Panoptik / Anders Björnsson: Jubilar i skymundan – om Antonín Rejcha

Ivo Holmqvist: En sällsynt säker debutroman

Nalle Valtiala: Faktiska händelser på två scener + Humiseva harju – 
ett sorgespel med farsinslag + Ombytta roller på hotad teater

Plakatpoesi / Great Dictators of the World