Nya Argus 7-8/2021

Omslagsbilden, Erich von Stroheim och Patricia Hannon (”Miss DuPont”) i Foolish Wives ( Dåraktiga kvinnor, 1922), anknyter till Mio Lindmans ”Explosiva stumfilmsskatter” i detta nummer. I och med artikeln inleder Nya Argus en återkommande avdelning för filmtips från mindre bekanta, men desto intressantare hörn av repertoaren.

Hundrafjortonde årgången
Nummer 7-8 / 2021

Presslagt 27 maj

Kommentarer / Trygve Söderling: Det intersektionella ”hotet”


Jukka Mallinen: Vem förlorade Ryssland – har den liberala demokratin en rysk framtid ? Del 2 av 2

Gordana Malešević: Inhemskt missnöje mot politbyråns vägval

Kristin Olsoni: Dialog i natten

Michel Ekman: ”Jag skriver för att du ska finnas, ens lite”. Anteckningar om Joel Haahtelas författarskap


Poesi / Hans Boij: Tre rader


Peter Berglund: Mytskaparen och tragedins möjligheter. Några reflektioner kring Mark Rothkos konstnärskap

Kjell Andersson: De blommande skyskraporna. Mona Morales-Schildts och Emma Zorns möten med Amerika

Bo Lönnqvist: Kampen om Senatstorget


Poesi / Mikael Henrik Myrtin: Härkomster


Debatt / Per-Erik Lönnfors: Teknologi och demokrati

Panoptik / Barbara Lönnqvist: Navalnyj blir en symbol

Lennart Nordenfelt: Från lärjunge till dubbelprofessor. Brevväxlingen mellan von Wright och Kaila

Paul Linjamaa: Bönans historia: en berättelse om liv och död

Mio Lindman: Explosiva stumfilmsskatter


Sonett / Pontus Kyander: Medusas flotte / 248 /